پایان نامه ارشد : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

 

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است. به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».

 

در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

 

در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

 

الف. رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

 

ب. زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

 

ج. قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

 

د. بوسیدن از روی شهوت؛

 

ه. قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛

 

و. حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

 

ز. تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ح. دایر کردن اماکن فساد؛

 

ط‌. پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

 

ی. به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

 

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد( گلدوزیان: پیشین، ۲۵۳).

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت