صفحات: 1 ... 243 244 245 ...246 ... 248 ...250 ...251 252 253 ... 476

  سه شنبه 16 مهر 1398 23:49, توسط مدیر سایت   , 412 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فلسفه مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان“ فلسفه“:
این دیدگاه نشان می دهد که بین وفاداری مشتری و سودآوری شرکت رابطه قوی وجود دارد . دیدگاه فلسفی مدیریت ارتباط با مشتری تاکید می کند که یک پایگاه مشتری وفادارزمانی کسب می شود که تعاملات به طور پیوسته و مداوم در نطر گرفته شود.مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان فلسفه ، به طور غیر قابل اجتنابی با مفهوم بازاریابی در ارتباط است و بر این نکته تاکید دارد که شرکت ها باید حول مشتتریان و نیازمندی های متغیر آن ها سازماندهی شده و به آن پاسخگو باشند.(کهلی و چاورسکی 1990)

دیدگاه فلسفی نشان می دهد که شرکت های فروشنده برای تداوم رابطه باید قادر باشند تا پیوسته آنچه را که مشتریان،ارزش می دانند ارائه دهند و این نیرویی است که در آن شرکت هایی که فرهنگ مشتری محور داشته باشند،موفق تر خواهند بود.(ریگبی و دیگران 2002)

علاوه براین،این دیدگاه به طور موثری بین مفهوم بازاریابی و بازاریابی رابطه ای،رابطه برقرار کرده و برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدبراهمیت ایجادارزش برای مشتری تمرکز می کند و اشاره دارد که باید با شناخت نیازهای تکاملی مشتری،فعالیت های روزمره شرکت ها برای ایجاد روابط بلندمدت سودآور برانگیخته شوند.(ویلسون و دیگران 2002)

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان “قابلیت”:
منابع شامل عوامل تولید مانند تجهیزات سرمایه ای ،مهارت های کارکنان و حقوق انحصاری می شود و قابلیت ها به ظرفیت گروهی از منابع برای انجام برخی وظایف و فعالیت ها اشاره دارد. در حالیکه منابع منشاء اصلی مزیت رقابتی هستند. عموما قابلیت ها بر خلاف منابع ،دانش پایه و پیچیده هستند و به سادگی نمی تون آن ها را خرید و کسب نمود . این دیدگاه تاکید می کند که برای مدیریت موثر و روابط با مشتری،ترکیب خاصی از منابع ضروری است.این قابلیت شامل هر چیزی است که اجرای فعالیت های روزمره شرکت را قادر می سازد. اجرای موفق نیازمند این است که شرکت ها حداقل قادر باشند تا:

در مورد مشتریان بالقوه و بالفعلشان هوشمندی (دانش ) کسب کنند.
این هوشمندی را برای شکل دهی تعاملات بعدی با مشتریان بکار گیرند
دیدگاه crm به عنوان توانایی بر این حقیقت تاکید دارد که شرکت ها باید برای اصلاح رفتارشان در جهت مشتریان ویژه یا گروهی از مشتریان دائمی به توسعه و ترکیب منابع خود بپردازند.

دیدگاه crm به عنوان توانایی، به معنای پشتیبانی فعالیت ها تعبیر نمی شود، بلکه بر ترکیبی از منابع مورد نیاز برای مدیریت موثر روابط با مشتری تاکید می کند.به علاوه این دیدگاه نشان می 

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:49, توسط مدیر سایت   , 739 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

در این مطالعه، اثرات کمپلکس­هایی از گالیم، قلع و تیتانیم که خود این فلزات به تنهایی خاصیت بیولوژیکی دارند و همچنین لیگاندهای انتخاب شده در این پایان نامه یعنی مالتول و دفریپرون نیز که ترکیباتی طبیعی و خوراکی هستند و خود به تنهایی خاصیت ضد سرطانی دارند،  روی تکثیر رده­های سلولیHeLa  (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسان)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) با آزمون MTT در مقایسه با سیس­ پلاتین به­عنوان استاندارد، مورد بررسی قرارگرفت. همچنین به­منظور اینکه مطالعه­ کنیم به­ چه شکلی کمپلکس مورد نظر، مرگ سلولی (نکروز یا آپوپتوز) ایجاد می­کند، مطالعات فلوسایتومتری بر روی این ترکیبات صورت گرفت.

 

 

واژه‌های کلیدی:  گالیم، قلع، تیتانیم، آپوپتوز، آزمون MTT، ضد­سرطان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     ­                                صفحه

فصل 1: داروهای ضدسرطان پایه فلزی گالیم، قلع و تیتانیم

1-1 سرطان. 1

1-1-1 خصوصیات سلول طبیعی.. 1

1-1-2 خصوصیات سلول غیرطبیعی.. 2

1-1-3 پاتوفیزیولوژی سرطان. 3

1-1-4 تئوری پیدایش سرطان. 3

1-1-5 درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومورها 4

1-2 درمان سرطان. 6

1-3 اپیدمیولوژی سرطان. 7

1-4 الگوهای رشد و تکثیر غیرطبیعی.. 8

1-4-1 الگوهای رشد غیرسرطانی.. 8

1-4-2 الگوهای رشد سرطانی.. 9

1-5 راه­های گسترش نئوپلاسم. 9

1-5-1 تهاجم. 9

1-5-2 متاستاز. 10

1-6 کارسینوژن. 11

1-6-1 اکسیداسیون. 12

1-6-2 آنتی اکسیدان‌ها 13

1-7 شیمی درمانی.. 13

1-7-1 انواع شیمی درمانی.. 15

1-7-2 اصول شیمی درمانی.. 15

1-7-3 اهداف شیمی درمانی.. 16

1-7-4 اهداف اصلی شیمی درمانی.. 17

1-7-5 نحوه‌ی اجرای شیمی درمانی.. 17

1-7-6 عوارض ناشی از شیمی درمانی.. 17

1-8 کمپلکس‌‌های پایه فلزی.. 18

1-8-1 تیتانیم. 18

1-8-2 گالیم. 23

1-8-3 قلع. 27

فصل 2: بخش آزمایشگاهی‌

2-1 دستگاه‌های مورد استفاده 32

2-2 مواد مورد استفاده 32

2-3 سنتز ترکیبات مورد مطالعه. 33

2-3-1 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4- اوناتو) گالیم (III)] (1): 33

2-3-2 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2): 34

2-3-3 سنتزکمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4­­-هیدروژن-پیران–4 – اوناتو) قلع (II)] (3): 34

2-3-4 سنتزکمپلکس [بیس(3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4- اون) قلع (II)] (4): 34

2-3-5 سنتز کمپلکس [تتراکیس (دی آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران‌4- اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5) : 35

2-4 رده‌های سلولی و محیط کشت سلول. 35

2-4-1 محیط کشت.. 36

2-4-2 نگهداری و کشت سلول‌ها 36

2-4-2-1 پاساژ دادن سلول‌ها 36

2-4-2-2 فریز کردن سلول‌ها 37

2-4-2-3 دفریز کردن سلول‌ها 37

2-4-2-4 انتخاب و جایگذاری سلول‌های سرطانی مختلف در پلیت.. 38

2-5 بررسی اثرات سمیت سلولی به روش MTT. 39

2-5-1 اندازه‌گیری IC50 40

2-6 ارزیابی آپوپتوز برای کمپلکس بوسیله‌ی فلوسایتومتری.. 41

فصل3: نتایج و بحث

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1 مقدمه. 44

3-2 شناسایی کمپلکس (1) 45

3-2-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (1) 46

3-2-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (1) 46

3-2-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (1) با پراش پرتوی X. 46

3-2-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (1) 47

3-2-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (1) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 47

3-2-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (1) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 48

3-3 شناسایی کمپلکس (2) 50

3-3-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (2) 50

3-3-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (2) 50

3-3-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (2) با پراش پرتوی X. 51

3-3-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (2) 51

3-3-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (2) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 52

3-3-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (2) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 53

3-4 شناسایی کمپلکس (3) 54

3-4-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (3) 54

3-4-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (3) 55

3-4-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (3) با پراش پرتوی X. 55

3-4-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (3) 56

3-4-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (3) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 56

3-4-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (3) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 57

3-5 شناسایی کمپلکس (4) 59

3-5-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (4) 59

3-5-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (4) 59

3-5-3 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (4) 60

3-5-4 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (4) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 61

3-5-5 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (4) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری.. 62

3-6 شناسایی کمپلکس (5) 63

3-6-1 داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (5) 64

3-6-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (5) 64

3-6-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (5) با پراش پرتوی X. 64

3-6-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (5) 65

3-6-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (5) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT. 65

 فصل4: بحث و نتیجه‌گیری

4-1 نتیجه‌گیری. 68

مراجع 71

پیوست‌ها

پیوست 1. 76

پیوست 2. 78

پیوست 3. 80

پیوست 4. 82

پیوست 5. 84

فهرست اشکال

شکل 1-1: سیکل سلولی.. 2

شکل 1-2: کمپلکس­های تیتانیم. 20

شکل 1-3: تیتانیم سالان. 21

شکل1-4: تیتانوسنy. 22

شکل1-5: کمپلکس گالیم کینولین. 25

شکل1-6: کمپلکس گالیم مالتول. 27

شکل 1-7: تیوسمی کاربازون. 30

شکل 1-8: مشتقات سیکلو پنتا دی‌انیل. 30

شکل2-1: واکنش تبدیل MTT به فورمازان. 40

شکل 3-1: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1) 45

شکل 3-2: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو) گالیم (III)] (1) 47

شکل 3-3: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (1)، سیس پلاتین و گروه کنترل. 49

شکل 3-4: ساختار کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 50

شکل 3-5: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2) 51

شکل 3-6: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (2)، سیس پلاتین و گروه کنترل. 54

شکل 3-7: ساختار کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4-هیدروژن-پیران–4–اوناتو) قلع (II)] (3) 55

شکل 3-8: دیاگرام ORTEP کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4-هیدروژن-پیران–4–اوناتو) قلع (II)] (3) 56

شکل 3-9: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (3)، سیس پلاتین و گروه کنترل. 58

شکل 3-10: ساختار کمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4-اون) قلع (II)] (4) 59

شکل 3-11: دیاگرام فلوسایتومتری برای کمپلکس (4)، سیس پلاتین و گروه کنترل. 63

شکل 3-12: ساختار کمپلکس [تتراکیس (دی­آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو)) تیتانیم(IV)] (5) 63

شکل 3-13: دیاگرام ORTEP کمپلکس [تتراکیس (دی­آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4-اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5) 65

شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (1) 76

شکل 2: طیف IR کمپلکس (1) 77

شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (2) 78

شکل 2: طیف FT-IR کمپلکس (2) 79

شکل 1: داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (3) 85

شکل 2: طیف IR کمپلکس (3) 81

شکل 1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (4) 82

شکل 2: طیف FT-IR کمپلکس (4) 83

شکل1: داده‌های تجزیه عنصری کمپلکس (5) 89

شکل2: طیف FT-IR کمپلکس (5) 85

 

 

 


فهرست جداول:

جدول 1- 1: تقسیم‌بندی ضایعات بدخیمی بر اساس درجه­بندی و مرحله­بندی.. 5

جدول 1-2: سیستم طبقه­بندی TNM.. 6

جدول 1-3: مقایسه IC50 ترکیب­های 1 و 2 و 3. 29

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:48, توسط مدیر سایت   , 210 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/مشکلات دلبستگی
نشانه های مشکلات دلبستگی

در موقعیت هایی که والدین به علامت های کودک پاسخ نمی دهند، دلبستگی ایمن رشد       نمی کند و کودک دچار بی اعتمادی می شود. نشانه هایی که اینگونه بچه ها نشان می دهند عبارتند از:

برقراری ارتباطات مقتضی و زودگذر
عاطفه سطحی
اجتناب از برقراری ارتباط چشمی
رفتارهای تخریبی نسبت به خود و دیگران
ضعف در برقراری ارتباط با همسالان
بی رحمی نسبت به حیوانات
ضعف در کنترل تکانه
رشد ناکافی فرامن
الگوهای تغذیه ای نامناسب
چسبندگی به افراد دیگر
بدیهی است علت بروز این مشکلات، اختلال در رشد دلبستگی در سال های اول زندگی است (خوشابی و ابوحمزه ،1385).

 

اضطراب جدایی

روبرتسون و بالبی  سه مرحله واکنش به جدایی مطرح کردند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اعتراض(مرتبط با اضطراب جدایی)
ناامیدی(مرتبط با سوگ و عزاداری)
انکار( مرتبط با سازوکارهای دفاعی به ویژه واپس زنی).
بالبی معتقد است نوزادان و کودکان ، هنگام استرس و یا عدم حضور شخص مورد دلبستگی ، دچار اضطراب می شوند.

از نقطه نظر بالبی ، اضطراب جدایی ناشی از تجربیات مخرب خانوادگی است. تهدیدهای مکرر به ترک یا طرد توسط والدین ، بیماری خواهر و برادر و والدین یا مرگ آنها بخصوص اگر کودک خودش را مسئول این حوادث بداند، از جمله فشارهای روانی مخربی است که بر دلبستگی کودک تاثیر تعیین کننده ای دارد (خوشابی و ابوحمزه ،1385).

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:48, توسط مدیر سایت   , 210 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/مشکلات دلبستگی
نشانه های مشکلات دلبستگی

در موقعیت هایی که والدین به علامت های کودک پاسخ نمی دهند، دلبستگی ایمن رشد       نمی کند و کودک دچار بی اعتمادی می شود. نشانه هایی که اینگونه بچه ها نشان می دهند عبارتند از:

برقراری ارتباطات مقتضی و زودگذر
عاطفه سطحی
اجتناب از برقراری ارتباط چشمی
رفتارهای تخریبی نسبت به خود و دیگران
ضعف در برقراری ارتباط با همسالان
بی رحمی نسبت به حیوانات
ضعف در کنترل تکانه
رشد ناکافی فرامن
الگوهای تغذیه ای نامناسب
چسبندگی به افراد دیگر
بدیهی است علت بروز این مشکلات، اختلال در رشد دلبستگی در سال های اول زندگی است (خوشابی و ابوحمزه ،1385).

 

اضطراب جدایی

روبرتسون و بالبی  سه مرحله واکنش به جدایی مطرح کردند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اعتراض(مرتبط با اضطراب جدایی)
ناامیدی(مرتبط با سوگ و عزاداری)
انکار( مرتبط با سازوکارهای دفاعی به ویژه واپس زنی).
بالبی معتقد است نوزادان و کودکان ، هنگام استرس و یا عدم حضور شخص مورد دلبستگی ، دچار اضطراب می شوند.

از نقطه نظر بالبی ، اضطراب جدایی ناشی از تجربیات مخرب خانوادگی است. تهدیدهای مکرر به ترک یا طرد توسط والدین ، بیماری خواهر و برادر و والدین یا مرگ آنها بخصوص اگر کودک خودش را مسئول این حوادث بداند، از جمله فشارهای روانی مخربی است که بر دلبستگی کودک تاثیر تعیین کننده ای دارد (خوشابی و ابوحمزه ،1385).

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:48, توسط مدیر سایت   , 1700 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مقدمه. 2

اطلاعات گیاه شناسی.. 3

گرده 4

اندام‌های تولید مثلی.. 4

جنس‌های معروف ارکیده 6

ازدیاد ارکیده‌ها به روش‌های زیر صورت می‌گیرد. 7

فصل دوم. 9

بررسی منابع. 9

1-1- محیط‌های کشت در ریزازدیادی.. 10

2-1- محیط کشت و مواد تشکیل دهنده آن. 10

1-2-1- عناصر پرمصرف و کم مصرف… 11

1-2-3- کربوهیدرات‌ها 12

1-2-4 -ویتامین‌ها 12

1-2-5- اسیدهای آمینه و سایر افزودنی‌های نیتروژن دار. 13

1-2-6- مواد جامدکننده یا سیستم حمایت کننده 13

1-2-7- تنظیم کننده‌های رشد. 14

1-2-7-1- سایتوکنین ها 15

1-2-7-2 کاربرد اکسین ها در ریزازدیادی.. 16

1-2-8- اثر نانوکودها در گیاهان زینتی.. 18

فصل سوم. 22

مواد و روش‌ها 22

3-1- منبع گیاهی مورد استفاده 23

3-2- روش کار. 23

3-3- محیط کشت… 24

3-3-1- آماده کردن محیط کشت… 24

3-3-2- ضدعفونی وسایل مورد نیاز. 24

3-3-3- آماده سازی هود (لامینار ایرفلو) 25

3-3-4- آماده سازی محیط کشت کورم ارکیده 25

3-3-5- آماده سازی کورم ارکیده 26

3-4- چگونگی اندازه گیری صفت‌ها 27

3-5- شرایط گلخانه ای.. 28

3-6- تجزیه و تحلیل داده‌ها 28

فصل چهارم. 29

نتایج و بحث… 29

ارزیابی صفات در محیط کشت درون شیشه ای.. 29

طول گیاه 30

طول ریشه. 32

تعداد کورم. 33

تعداد برگ… 35

تعداد ریشه. 37

وزن تر. 38

وزن خشک گیاه 39

آزمایش دوم. 40

طول گیاه 40

طول ریشه. 42

تعداد کورم. 44

تعداد برگ… 46

تعداد ریشه. 48

وزن تر گیاه 49

وزن خشک گیاه 51

فصل پنجم. 53

نتیجه گیری کلی.. 53

منابع. 55

 

فهرست جداول

 
جدول4-1- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر طول گیاه 31

جدول 4-2- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر طول گیاه 31

جدول4-3- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر طول ریشه. 32

جدول 4-4- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر طول ریشه. 33

جدول4-5- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد کورم. 34

جدول 4-6- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد کورم. 34

جدول4-7- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ… 36

جدول 4-8- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد برگ… 36

جدول4-9- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر تعداد ریشه. 37

جدول 4-10- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر تعداد ریشه. 37

جدول4-11- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر وزن تر. 38

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جدول 4-12- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر وزن تر. 39

جدول4-13- جدول مقایسه میانگین اثر تیمار نانو کود بر وزن خشک… 40

جدول 4-14- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار نانو کود بر وزن خشک… 40

جدول4-15- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر طول گیاه 41

جدول 4-16- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر طول گیاه 42

جدول4-17- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر طول ریشه. 43

جدول 4-18- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر طول ریشه. 44

جدول4-19- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد کورم. 45

جدول 4-20- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد کورم. 46

جدول4-21- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ… 47

جدول 4-22- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد برگ… 47

جدول4-23- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد ریشه. 49

جدول 4-24- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر تعداد ریشه. 49

جدول4-25- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن تر. 51

جدول 4-26- جدول تجزیه واریانس اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن تر. 51

جدول4-27- جدول مقایسه میانگین اثر تنظیم کننده‌های رشد بر وزن خشک… 52

 

فهرست نمودار

 
نمودار4-1- اثر نانوکود بر روی طول گیاه 33

نمودار 4-2- اثر نانوکود بر روی طول ریشه. 34

نمودار 4-3- اثر نانوکود بر روی تعداد کورم. 35

نمودار 4-4- اثر نانوکود بر روی تعداد برگ… 36

نمودار 4-5- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی طول گیاه 40

نمودار 4-6- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی طول ریشه. 41

نمودار 4-7- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی تعداد کورم. 42

نمودار 4-8- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی تعداد برگ… 44

نمودار 4-9- اثر تنظیم کننده‌های رشد بر روی وزن تر. 46

 

 

فهرست تصاویر

 
شکل3-1- ضدعفونی وسایل آزمایشگاهی و محیط کشت در اتوکلاو. 25

شکل3-2- آماده سازی هود لامینارفلو برای کشت… 25

شکل3-3- تهیه محیط کشت برای ارکید. 29

 

 

چکیده
این مطالعه بر پایه دو آزمایش طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی بر روی ارکید Orchis catasetum که یک گونه در حال انقراض است انجام شد که آزمایش اول با 1 فاکتور نانو ذرات آهن با 4 سطح (0، 34/0، 69/0و 139/0میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلات آزمایشی و آزمایش دوم با 1 فاکتور مخلوطی از دو هورمون نفتالین استیک اسید و بنزیل آدنین با 4 سطح (5/0، 1 و2 میلی گرم بر لیتر) در 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پلت آزمایشی انجام شد که در این آزمایش از محیط موراشیک و اسگوک به روش آب­گونه استفاده شد و لازم به ذکر است که هر پلات آزمایشی شامل 4 کورم گیاه Orchids  catasetum بوده که در داخل شیشه مربا قرار دادیم.

نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف نانو ذرات آهن بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم و تعداد برگ در ارکیدOrchis catasetum   معنی­دار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنی­دار بود. در حالی که اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی صفات طول گیاه، طول ریشه، تعداد کورم، تعداد برگ و وزن تر معنی­دار شد ولی بر روی بقیه صفات غیرمعنی­دار بود.

کلمات کلیدی: Orchis catasetum   ، تنظیم کننده‌های رشد گیاهی، محیط MS ، نانو کود آهن

 

فصل اول
مقدمه
انسان فطرتاً زیبایی­خواه است. دنیای پرزرق و برق امروز رقیب قدرتمندی برای گل­های طبیعی معرفی ننموده و هنوز هم انواع گل‌ها بسته به سلیقه مردم جوامع مختلف مورد توجه و علاقه انسان­ها هستند. بعضی گل­ها دارای محبوبیت جهانی هستند و روزانه میلیون­ها شاخه از آن‌ها تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند مثال شاخص این دسته از گل­ها دو خانواده بزرگ گل رز و گل اركیده هستند.

گل­های خانواده اركیده به دلیل تنوع بی نظیرشان در شكل، اندازه، رنگ و خصوصیات منحصر به فردی كه دارند مورد علاقه دوستداران گل قرار دارند. در سال­های 551-479 كنفسیوس در نوشتارهای خود به اركیده اشاره كرده است. او در مورد عطر اركیده­ها در منزل و استفاده تزئینی چینی­ها از این گل سخن به میان آورده است. یونانی­ها و رمی­ها به اركیدها بیشتر از دید طبی می‌نگریستند. از سالهای 1370 به بعد به تدریج اركیده­ها به صورت امروزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در دهه­های اول 1700 مبلغان مذهبی و دریانوردان اركیدها را از نقاط مختلف دنیا به انگلستان آوردند و تولید گل بریده اركیده از سال 1913 در سنگاپور آغاز شد و در حال حاضر تولید و عرضه این گل به صورت انبوه در تمام دنیا انجام می‌پذیرد.

اطلاعات گیاه شناسی
Gynandrales خانواده اركیده، از راسته Orchidaceae   بزرگ‌ترین خانواده نهاندانگان به شمار می‌رود كه دارای بیش از 750 جنس و 1750 گونه می‌باشد و از جوانترین خانواده‌های گیاهی محسوب می‌شود.

این خانواده به 5 زیر تیره تقسیم می‌شود:

cypripedioideae

neotioideae

epidendoideae

vandoideae

orchidoideae

گیاهان این خانواده تك لپه، علفی و پایا هستند كه به صورت انگل، ساپروفیت و خاكزی مشاهده می‌شوند. گل­آذین به صورت خوشه یا سنبله و گل‌ها نامنظم هستند. هر گل شامل سه گلبرگ و سه كاسبرگ است كه گلبرگ خلفی بزرگ‌تر شده و لابل را بوجود می‌آورد. در هر گل یك یا بندرت دو عدد پرچم زایا وجود دارد كه در مقابل لابل قرار گرفته و پرچم‌های دیگر به صورت نازا یا استامینود درآمده و شامل دو كیسه متورم بنام bursicula   است كه به لبه میانی كلاله متصل می‌گردد.

تخمدان تحتانی، یك خانه­ای و تمكن كناری است كه نسبت به محور گل­آذین كاملا به طور وارونه قرار می‌گیرد. خامه متصل به پرچم‌ها بوده و ستونی بنام gynandrune   به وجود می‌آورد كه منتهی به كلاله سه لبه می‌شود كه دو لب كناری قابلیت پذیرش دانه گرده را دارد. لب میانی قطعه نازایی بنام روستلوم rustellum را بوجود می‌آورد.

میوه كپسول در مجاورت محل جفت باز می‌شود. دانه‌ها بسیار ریز و شامل یك جنین مقدماتی هستند كه در خارج از آلبومن قرار می‌گیرد. جنین مذبور برای رشد احتیاج به همیاری برخی از قارچ‌های خاكزی دارد كه تشكیل میكوریز می‌دهند. اركیدها خصوصیات منحصر به فردی دارند كه باعث تمایز آن‌ها از دیگر خانواده‌ها و قرار گرفتنشان در یك خانواده می‌شود. گل­هایzygomorphic  نوعی خاص از گل­های نامنظم به شمار می‌روند كه از نوعی تقارن محوری برخوردارند.

گرده
گرده گل­های اركیده به کیسه‌های مخصوصی بنام pollinia  چسبیده است. كه حشرات گرده افشان بعداً آن‌ها را پس از گرده افشانی جدا می‌کنند كه یكی از وجوه مشخصه شناسایی گل تعداد این کیسه‌ها می‌باشد.

اندام‌های تولید مثلی
اندام‌های تولید مثل این گل هر دو در ستونی متحد بنام gynandrune    قرار دارند. این ستون حاوی یك بساک بارور در قسمت بالایی ستون و سطح مادگی در سطح زیرین ستون می‌باشد.

شاخكrostellum

در سطح زیرین ستون بین بساک پرچم و كلاله وجود دارد. این شاخك دو نقش منحصر بفرد را ایفا می‌کند اول اینكه چون سد و مانعی بین اندام زایای نر و ماده قرار گرفته بنابراین مانع خودباروری است. دوم شاخك غده­ای است كه تولید ماده­ای چسبنده می‌کند كه حشرات را به سطح این اندام‌ها جلب می‌نماید و به نحوی عمل می‌کند كه موقعی كه حشره می‌خواهد از گرده استفاده كند این ماده به پشتش می‌چسبد.

بذرها

اركیدها تعداد بسیار زیادی بذر تولید می‌کنند كه بذر آن‌ها فاقد هرگونه اندوسپرم می‌باشند. از این رو در طبیعت برای سبز شدن اركیدها به صورت انگلی، خاكزی یا terrestrial  و اكثر اركیدهایی كه در مناطق حاره می‌رویند از نوع اركیدهای مستقل دارزی یا كودرست یاepiphyte  هستند. اركیدها دارای دو نوع رشد هستند. فرم ایستاده یا monopodial و فرم ساقه خزنده یا sympodial . ریشه‌های هوایی در اركیدها علاوه بر وظایف كلی ریشه‌ها در گیاهان كه شامل پابرجایی و تغذیه گیاه است وظایف دیگری نیز دارد مثل ذخیره آب، ذخیره مواد­غذایی، تنفس و فتوسنتز كه این خصوصیات ریشه ناشی از وجود velamen   یك لایه اسفنجی و سفید رنگ است می‌باشد.

نكته جالب توجهی كه در مورد اركیدها وجود دارد و نشان از تكامل یافته بودن این خانواده گیاهی است گرده افشانی این گیاه است. تمام عوامل موجود در گل كه ممكن است جنسی، شیمیایی ( نكتار ) و بویایی باشد فقط برای جلب یك حشره خاص عمل می‌کنند و در هر گونه حشره خاصی عمل گرده افشانی را انجام می‌دهد.

در برخی گونه‌ها لابل گل شبیه حشره ماده می‌شود و گیاه بویی را كه شبیه بوی حشره ماده است برای گول زدن حشره نر ترشح می‌کند. حشره نر وقتی داخل گل می‌رود گیر می‌کند و حركاتی كه برای خارج شدن از گل انجام می‌دهد باعث پاشیده شدن pollinia  و در نتیجه گرده افشانی گل می‌شود این مكانیسم زیركانه توسط بعضی گونه‌های اركید مثل Coryanthes ،Ophrys ،Drakea  انجام می‌شود.

جنس‌های معروف ارکیده
1-Cattleya :

حدوداً60 گونه دارد و بومی مناطق استوایی است. دارای رنگ‌های متنوع، مانند سفید، ارغوانی، زرد و برخی دو رنگ هستند. برخی نیز دارای حساسیت فتوپریودیک بوده و در سال 2 بار گل می‌دهند. وبطور کلّی گیاه گلدانی جذابی را می‌سازند.

2- Phalaenopsis:

دارای 55 گونه بوده که بومی مجمع الجزایر مالزی و اقیانوسیه است. گل‌های سفید هیبرید P .amabilis در تمام طول سال در بازار آمریکا یافت می‌شود. این گل‌ها در رنگ صورتی و دیگر رنگ‌ها در طول پاییز و بهار یافت شده و بیشتر برای دسته گل به کار می‌روند.

 

3- Dendrobium:

دارای 900 گونه بوده و بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استرالیا و جزایراقیانوس آرام است. دارای گل‌های  با عمر طولانی جهت گل بریدنی است.

4- Vanda:

دارای گل‌های سه رنگ می‌باشد. نیاز به هوای گرم و مرطوب دارد.

5- Cymbidium:

1 ... 243 244 245 ...246 ... 248 ...250 ...251 252 253 ... 476

جستجو