« دانلود پایان نامه ارشد:اثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری وکیفیت مغز گردوپایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی »

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:20, توسط مدیر سایت   , 414 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی:

در مورد ارزیابی اثر بخشی آموزش ، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است که فرآینددستیابی به آن ، کار دشواری است . ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است.

ارزیابی اثر بخشی آموزش یعنی :

– تعیین میزان تحقق اهداف آموزش ؛

– تعیین نتایج قابل مشاهده از کار آموزان در اثر آموزش های اجرا شده ؛

– تعیین میزان انطباق رفتار کار آموزان با انتظارات نقش سازمانی ؛

– تعیین میزان در ست انجام دادن کاری که مورد نظر آموزش بوده است ؛

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

– تعیین میزان توانائی های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دسترسی به هدفها ؛

– تعیین میزان ارزش افزوده به عنوان کیفیت و آن میزان ارزشی که به نظام آموزشی افزوده می شود، میزانی که موقعیت کنونی فراگیران و کارآموزان از نظر دانش ،نگرش و مهارت های عملی به هر طریق بتوان به نظام آموزشی نسبت داد کیفیت ارزش افزوده به شمار می آید.( بازرگان ،1362 ،129 ).

کرک پاتریک[1] (1998) دلایل اصلی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان می کند :

1- توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان ؛

2-تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی ؛

3- کسب اطلاعات در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد.

یک اصل کلی و قدیمی در بین بزرگان امر آموزش وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت در یک سازمان بخواهندتعدیل نیرو انجام دهند یا سازمان خود بخواهد سیاست کوچک سازی را در پیش بگیرد، ابتدا به دنبال واحد هایی می رود که با حذف آنها ، کمترین ضرر ممکن به سازمان برسد. به عنوان مثال ، در بخش مدیریت منابع انسانی ، واحدهایی همچون اداره امور کارکنان ، حقوق و دستمزد ، روابط عمومی و واحد آموزش وجود دارند. در برخی از سازمان ها مدیر ارشد ممکن است چنین فکر کند که همه آنها به جز واحد آموزش برای سازمان ضروری هستند. حال در چنین زمانی است که میزان اثر بخشی برنامه های آموزشی در واحد آموزش مورد توجه واقع می شود( ابطحی ،1383 ،168-167). روش های مختلفی برای ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی وجود دارداز جمله الگوی هدف مدار تایلر[2] (ابیلی،1375،46)؛روش ادیورنه[3] (ابطحی،1378،34)؛روش دفیلیپس[4] (ابطحی،1383،34)؛روش C.I.P.P (شفیعا،1377،24)؛الگوی آزمایش اجتماعی (ابیلی،1372،47)؛الگوی رزشیابی مبتنی برمدافعه(ابیلی،1375،54)؛الگوی سالیوان[5] (ابطحی،1383،174)؛روشT.V.S  [6](یاریگر روش،1381،46-47)؛الگوی ارزیابی اثر بخشی اسپکتر[7] (فتحی و اجاره گاه،1383،196)؛الگوی ارزشیابی اثربخشی نیکولز[8] (رویکرد مشارکتی)(فتحی و اجاره گاه،1383،196)؛الگوی ارزیابی اثر بخشی کرک پاتریک((Kirkpatrick,1998,p19

Kirk patrick
 

1.Tailer

2.Odiorne

3.Dephilips

4.Suliwan


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو