منافع حاصل ازگردشگری

توجه به موضوع توریسم می­تواند در برگیرنده منافع زیر باشد:

1-­ ایجاد درآمد و تقویت تولید ناخالص ملی که این معیار، اهمیت نسبی صنعتی توریسم را در کل اقتصاد بیان می­کند.

2-­ در مقایسه با سایر بخش­ها به ازای هر واحد سرمایه­گذاری می­تواند تعداد بیشتری از نیروی انسانی را به کار گیرد به عبارت دیگر، گردشگری از سایر بخش­ها کاربردی­تر می­باشد.

3-­ صنعت گردشگری از دیدگاه کیفی بر روی تربیت نیروی کار به تخصص های پیچیده در تمام سطوح نیازی نداشته است بر همین اساس، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آن به سرمایه­گذاری و صرف وقت زیاد محتاج نیست.

4-­ افراد را با مهارت­های گوناگون به اشتغال در می­آورد که یکی از راه­های مؤثر برای رفع مشکل بیکاری است.

5-­ توسعه صنعت گردشگری به توسعه صنایع دستی منجر شده و ضمن گسترش خود، این صنعت را نیز تقویت می­کند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6-­ صنعت گردشگری موجب ایجاد اشتغال محلی به صورت­های مستقیم، غیر مستقیم و القایی         می­شود.

7-­ گردشگری می­تواند به عنوان یکی از سریع­ترین راه­های بازگشت سرمایه تلقی شود.

8-­ توسعه روابط فکری، فرهنگی، هنری و اجتماعی و تحکیم وحدت ملی.

9-­ گسترش مبادلات و همکاری­های بین المللی (تقوایی،51:1389).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت