« پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار: بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وبدانلود پایان نامه ارشد:تحلیل محتوای برنامه ­های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب­خوانی »

پایان­ نامه­ ارشد در رشته­ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی : بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی

پایان­ نامه­ ارشد در رشته­ الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی : بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی

  شنبه 27 مهر 1398 23:12, توسط مدیر سایت   , 484 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

وجود ندارد، چرا که تا انسان زیبایی چیزی را که غایت عشق است، درک نکند هرگز به آن عشق نمی­ورزد. افلاطون در عین حال که عشق را یک امر فطری می‏داند ولی به وسیله­ی عقل به اثبات آن می‏پردازد. پس نه تنها عقل و عشق با هم تعارضی ندارد، بلکه هرکدام مکمّل یکدیگرند.

سهروردی اما در نظام فلسفی خود، علی­رغم روش اشراقی، كه به تعبیر او «حكمت بحثی، ذوقی» است، عقل را به عنوان ابزار شناخت، مقدمه­ای برای ورود به حکمت اشراقی می­داند و در نگاه هستی­شناختی خود، ما را به شناخت حقیقت عقل که صادر اول و همان حقیقت انسانی است، متوجه می­کند و بواسطه­ی عشق است که این حقیقت باز شناخته می­شود.

 

کلید واژه: عقل، عشق، زیبایی، افلاطون و سهروردی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

1-3- هدف تحقیق.. 3

1-4- پیشینه تحقیق.. 3

1-5- روش تحقیق.. 5

1-6- سؤالات تحقیق.. 5

1-7- فرضیه تحقیق.. 5

1-8- تعاریف مفهومی.. 7

 

فصل دوم: کلیات بحث عقل و عشق

2-1- تعریف عقل.. 9

2-1-1- عقل در لغت… 9

2-1-2- عقل در اصطلاح فلسفه و اقسام آن.. 10

2-1-3- عقل در قرآن و برخی روایات.. 12

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-4- عقل نزد علما و عرفا 14

2-1-4-1-عقل جزئی و عقل کلی…………………………………………………………….. 15

2-2- تعریف عشق.. 16

2-2-1- معنای لفظی عشق.. 16

2-2-2- معنای اصطلاحی عشق.. 17

2-2-3- عشق در قرآن و روایات و احادیث… 18

2-3- اقسام عشق.. 19

2-4- عشق در عرفان.. 21

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

2-5- مقابله عقل و عشق.. 22

2-6- تجلیات عشق و رابطه آن با عقل (آگاهی) 24

 

فصل سوم: بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون

3-1- بررسی جایگاه عشق در نظام فلسفی افلاطون.. 27

3-1-1- روش افلاطون در طرح مسأله­ی عشق.. 27

3-1-2- اساطیر یونان و عشق در نظام فلسفی افلاطون.. 29

3-1-3- تفاوت عشق افلاطونی با انواع عشق.. 31

3-1-4- حقیقت عشق در رساله مهمانی افلاطون.. 32

3-1-5- عشق در رساله فایدروس و مکالمه منون افلاطون.. 36

3-1-6- عشق و رابطه­ی آن با زیبایی.. 37

3-1-7- رابطه زیبایی با خیر به واسطه­ی عشق.. 40

3-1-8- درک مفهوم عشق  با کمک نظریه­ی ایده­ها (مثل) 42

3-2-  بررسی جایگاه عقل در نظام فلسفی افلاطون.. 45

3-2-1- روش عقلانی در معرفت­شناسی افلاطون.. 45

3-2-2- چیستی معرفت از دیدگاه افلاطون.. 48

3-2-3- مبانی متافیزیکی افلاطون.. 52

3-2-3-1- تبیین روش دیالکتیک و ضرورت آن.. 53

3-2-3-2- عقل کلی و عقل جزئی  و ارتباط میان این­دو (روش دیالکتیک) 53

3-2-3-3- مثل و جایگاه آن در معرفت­شناسی افلاطون.. 54

3-2-3-3-1-شهود ذات مُثُل از طریق عقل.. 58

 

فصل چهارم: بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی سهروردی

4-1- بررسی جایگاه عشق در نظام فلسفی سهروردی.. 62

4-1-1- شیخ اشراق و روش او. 62

4-1-2- حقیقت عشق در مونس­العشاق سهروردی.. 64

4-1-3- فطری بودن عشق.. 67

4-1-4- معرفت  و اهمیت آن.. 70

4-1-5- محبت و مراتب آن.. 70

4-1-6- عشق در انوار و افلاک… 71

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

4-1-7- کارکرد عشق در تعالی انسان.. 73

4-1-7-1- رسیدن به مقام خلیفه­الهی.. 73

4-1-7-2- ترک تعلقات مادی و در بند کردن نفس اماره. 74

4-1-8- سریان عشق در عالم.. 76

4-2- بررسی جایگاه عقل در نظام فلسفی سهروردی.. 77

4-2-1- حکمت اشراق فلسفه است یا عرفان؟. 77

4-2-2- اهمیت عقل نزد شیخ اشراق.. 78

4-2-3- عقل و شهود. 82

4-2-4- عالم عقل در نظر شیخ اشراق.. 84

4-2-6- عقل سرخ.. 85

4-2-7- عقل اول در اندیشه شیخ و چند تن از حکیمان.. 86

4-2-8- عقل فعال در اندیشه شیخ اشراق.. 88

 

فصل پنجم: خلاصه و جمع بندی

5-1- مقدمه. 91

5-2- معرفت از دیدگاه افلاطون و سهروردی.. 92

5-3- مقایسه­ی تطبیقی دیدگاه افلاطون و سهروردی در باب عشق.. 96

5-4- مقایسه­ی تطبیقی نظام فلسفی افلاطون و سهروردی در باب عقل.. 103

5-5- نتیجه­گیری.. 103

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی 106


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو