« پایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگریپایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی »

پایان نامه یکپارچه­ سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت

پایان نامه یکپارچه­ سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:44, توسط مدیر سایت   , 283 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بنابراین در این پایان ­نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطه­ای محتملی که جهت­گیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- اهداف اصلی

تعیین چگونگی تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت

۱-۳-۲- اهداف فرعی

تعیین چگونگی تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
تعیین چگونگی تأثیر مشتری­مداری بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
تعیین چگونگی تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
۱-۴- سوالات تحقیق

۱-۴-۱- سوال اصلی

تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟

۱-۴-۲- سوالات فرعی

۱- تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟

۲- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟

۳- تأثیر مشتری­مداری بالا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

۴- تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.

۱-۵-۲- فرضیه ­های فرعی

۱-۱ به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

۲-۱ به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

۱-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

۲-۲ هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

۳- مشتری­مداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

۴- جهت­گیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

[۱]  – Simchi and Kaminsky

[۲] –  Handfield and Nichols

[۳] –  supply chain integration

[۴] – Flynn et al

[۵] – Rosenzweig

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو