« پایان نامه سازگاری زناشویی/:نظریه شخصیت آلپورتپایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت »

پایان نامه نوآوری محصول:ضرورت نوآوری محصول

پایان نامه نوآوری محصول:ضرورت نوآوری محصول

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:03, توسط مدیر سایت   , 581 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه نوآوری محصول:ضرورت نوآوری محصول
نوآوری یک منبع کلیدی برای ایجاد مزیت نسبی از تحقیقات انجام شده در خصوص مدیران کارآفرین به دست آمده است.این تحقیقات نشان می دهد که پژوهش های نوآورانه ،به کشورها کمک می کند تا جهت گیری های اقتصادی و بخش های صنعتی  خود را مشخص نمایند ودر جهت پیشرفت تولید و مزیت نسبی حرکت کنند.به این شکل که کارآفرین سازمانی جهت گیری سازمانها را مشخص می کند و میزان تولید بنگاه را افزایش می دهد و افزایش تولید ناشی از نوآوری در نهایت بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد اقیون وهیوت[1] (1998).کارآفرینی سازمانی ،فرایندی است که در آن محصولات یا فرایند های نوآوری شده از طریق ایجاد فرهنگ کار آفرینی در یک سازمان از قبل تاسیس شده به ظهور میرسند.این فعالیت ها از منابع سازمان به منظور دستیابی به نوآوری  استفاده می نمایند (ربیعی،1388،ص135). یکی از آموزه های  پژوهش های جدید در زمینه نوآوری این است که نوآوری پدیده ای بسیار وسیع و گسترده است.به طور مثال ،چند نوع مختلف از نوآوری وجود دارد که همگی آنها نیز مهم هستند.تنها نوآوری در محصول و نوآوری در فرایند های

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تولید اهیت ندارند بلکه در واقع ،بسیاری از مهمترین نوآوری های که در طول تاریخ انجام شده ،از نوع نوآوری سازمانی بوده است(حیدری ،1386،صص133-134).در واقع بر اساس آنچه که پژوهش های جدید در زمینه نوآوری نشان می دهد،آنچه برای نوآوری موفق مهم است ،تنها ارتباط با علوم پایه،آزمایشگاه ها و دانشگاههای بزرگ بخش عمومی و حقوق مالکیت معنوی نیست،بلکه شرط لازم آن ارتباط نزدیک با مصرف کنندگان (تقاضا) ،عرضه کنندگان و رقبا است.در نتیجه،بنگاه ها در انجام نوآوری همانند اجزای یک سیستم عمل می کنند و مهمترین  ویژگی نوآوری از این زاویه طبیعت و ویژگی سیستمی آن است.برای بیان بیشتر موضوع به تعدادی ازنتایج که در پی نوآوری بدست می آید اشاره می شود(آقا داودوهمکاران،1389،ص130) .

نوآوری در عامل تولیدات وخدمات
نوآوری عامل افزایش کمیت،تنوع تولیدات و خدمات
نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت
نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان
نوآوری عامل ارتقای بهروری سازمان
نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری،کاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی
اینکه فکر کنیم سالها برای یک ساختار ،محصول و یا فرایند زحمت کشیده ایم و حال نباید آن را کنار گذاریم باعث می شود از صحنه رقابت حذف شویم .حتی بسیاری از شرکت ها که از طریق فرایند ها و محصولات خود به موفقیت های بزرگی دست یافته اند امروزه برای نوآوری و بروز ایده ای نو ،برخی افکار ،ساختارها ،محصولات ،بازارها و شیوه ها و حتی ماموریت خود را به طور عملی به فراموشی می سپارند و هوشیارانه موارد دیگری را جایگزین می کنند(علی احمدی والهیاری،1382،صص119-121). در تعیین اهداف و راهبرد محصول جدید ابتدا فرایند ارائه محصول جدید، مدیران ارشد سازمان با همکاری واحد R&D وظیفه جهت دهی به محصول جدید را برعهده خواهند داشت. جهت دهی از طریق طراحی چشم انداز، اهداف، راهبردها و مقاصد مورد نظر از ارائه محصول جدید صورت می گیردتعیین چشم انداز، راهبرد و اهداف ایجاد محصول جدید، براساس استراتژی و اهداف کلی سازمان و استراتژی های کلان بدست آمده در نوآوری محصول می باشد.تعریف محصول نیز، یک نقطه شروع حیاتی در ایجاد هر محصول جدیدی به شمار می رود. شمار زیادی از نقص ها و ایراداتی که در خیلی از شرکت ها وجود دارد، به خاطر نقص در تعریف محصول می باشد. از جمله این نقایص می توان به موارد زیر اشاره کرد: (www.modiryar.com)

استراتژی یا برنامه محصول تعریف نشده است.
کمبود احتیاجات به عنوان پایه ای برای شروع توسعه محصول.
احتیاجات محصول بدون دریافت ورودی درستی از مشتری توسعه یافته اند.
 

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو