« پایان نامه تأثیر ویژگی‌های شغل بر خلق دانش در کارکنان نیروگاه برق گلستانpaya07modirA »

پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

  شنبه 20 اردیبهشت 1399 22:47, توسط مدیر سایت   , 497 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۴-۱- گزاره های تحقیق:

۱- پرسش اصلی: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟

۲-پرسشهای فرعی:

۱- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

۲-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

۳-نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

۵-۱- فرضیه های تحقیق:

۱- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی برارتقای سرمایه اجتماعی  رابطه مثبت و معناداری دارد.

۲- نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

۳- نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

۶-۱- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

هر اندیشه ای برای اینکه بتواند در جامعه پایگاهی استوار یابد و ماندگار شود، باید ریشه در عقاید، نسبت ها و نیازهای کاربردی آن جامعه داشته باشد. نقش مدیریت در توفیق و شکست برنامه های توسعه ملی، نقش تعیین کننده ای است (زمردیان،۱۳۸۶: ۵).

هدف این پژوهش مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور می باشد. و با انجام این مطالعه و شناخت ماهیت نقش مدیران در سازمان ها واقف شده  و از این طریق به ارائه راه حل هایی در زمینه بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان ها مبادرت ورزید. لذا به طور خلاصه هدف از این پژوهش ارزیابی نظریه مینتیزبرگ در زمینه ماهیت  نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد.

۷-۱- روش کلی تحقیق:  

روش تحقیق  مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.

۸-۱- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:

آستان قدس رضوی  نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضوی

 قلمرو زمانی تحقیق:

نه ماه (مهر ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۱).

۹-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

روش نمونه گیری از جامعه نامحدود

۱۰-۱- روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

روش های گرد آوری داده ها، روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.

۱۱-۱- روش های تحلیل داده ها:

آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده  SPSS و LISREL  می باشند.

۱۲-۱- موانع ومحدودیتهای تحقیق :

عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی.

۱۳-۱- چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این تحقیق نقش های مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۱۴-۱- نقشه راه:

بررسی اولیه متغیرهای تحقیق و تدوین مدل مفهومی
بررسی ادبیات تحقیق
تعیین روش تحقیق و نحوی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیقبحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و ارائه پیشنهادات.
۱۶-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

سرمایه اجتماعی: به شبکه های اجتماعی، سیستم های روابط متقابل، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح  اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود.

نقش مدیران: مجموعه سازمان یافته از رفتارهای قابل تشخیص متعلق به یک مدیر(Mintzberg, 1973: 54).

نقش های ارتباطی( متقابل شخصی): چگونگی تعامل مدیر با دیگران را بیان می کند

نقش های اطلاعاتی: چگونگی پردازش و تبادل اطلاعات را بیان می کند.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو