« پایان نامه طراحی،روایی و پایایی سنجی آزمون میدانی توان هوازی ویژه بازیکنان زن فوتسالپایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک- مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری پا و چابکی ورزشکاران پرورش ‌اندام شهرستان گرگان »

پایان نامه عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

پایان نامه عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:58, توسط مدیر سایت   , 667 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

موانع زمینه­ساز عدم مشارکت در میان گروه­های سنی، جنسیتی، و طبقاتی مختلف متفاوت است(فان­درهورست[۱۲] و همکاران، ۲۰۱۰). سوالی که مطرح می­شود این است که کدام عوامل روانی، اجتماعی و محیطی موثر با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر در شهر ارومیه  مرتبطند؟ و کدام عوامل تاثیر بیشتری دارند؟
به همین دلیل هدف تحقیق حاضر تعیین « عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه» می­باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:
ورزش و اوقات فراغت از نهاد­های اجتماعی ثانویه محسوب می شود و در کنار نهاد­های اولیه مانند خانواده و آموزش و پرورش دارای کارکردهای بسیاری است تا جائی که برخی تمدن فعلی را تمدن فراغت نامیده اند. بنابراین امروزه ورزش، به حدی از گسترش و توسعه رسیده است که از سوی کارشناسان به عنوان« جهان کوچک در جامعه» قلمداد می شود. به اعتقاد صاحب نظران ورزش، ارزش ها، ساختار و نیروی محرکه جامعه را نشان می دهد و ویژگی های اجتماعی را منعکس می سازد(عبدلی،۱۳۸۶). به همین دلیل برخی از پژوهش گران بر این عقیده اند که ورزش آیینه جامعه است و ساختار های ورزشی ، ساختار های دیگر جامعه مانند ساختار اقتصادی و سیاسی را که مردان از آن سودی می برند، منعکس می کنند. زنان و مردان در فرآیند جامعه پذیری از طریق ورزش با نوعی دنیای مردانه و زنانه در این زمینه مواجه می شوند(هولند و اوگلزبی[۱۳]، ۱۹۷۹). همچنین از طریق ورزش می توان درباره سطح پیشرفت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه قضاوت کرد، زیرا پیشرفت و توسعه­ی ورزش به عوامل اجتماعی- فرهنگی حاکم بر جامعه وابسته است(عبدلی،۱۳۸۶). ورزش به عنوان یکی از نهادهای ثانویه جامعه ی­مدرن، کارکردهایی چون سلامت، تفریح، هویت یابی، رفاه اقتصادی و. به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند زیرا جامعه­ی سالم نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است. ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعه تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشترکی برای برقراری ارتباطات جهانی می دانند(لیکر[۱۴]،۲۰۰۲). فرصت های زنان در حوزه ورزش قابل مقایسه با مردان نیست، به همین دلیل یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در جامعه شناسی ورزش شناخت علل مشارکت پائین بانوان در فعالیت های ورزشی و عوامل تأثیر گذار بر آن است: به دلایل فراوانی که اغلب آن ها فرهنگی- اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خود را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند، زیرا مرزهایی در برابر زن نهاده شده که این مرزها را نقش های اجتماعی او، به عنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است(انور الخولی،۱۳۸۱). در اکثر جوامع فعالیت های ورزشی به صورت سنتی مختص مردان تعریف شده و امکانات ورزشی بیشتر به آن­ها اختصاص می یابد؛ و  ورزش اساساً یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است، فعالیتی که نه تنها برای مردان و پسران روی خوشی نشان می­دهد، بلکه ارزش ها و مهارت هایی را که به روشنی مردانه تعریف می شوند ترویج می نمایند(برل[۱۵]، ۲۰۰۰). به منظور بهره­ گیری بیشتر دختران از فوائد متعدد مشارکت در فعالیت­های جسمانی شناخت عوامل اثرگذار بر فعالیت بدنی بسیار حائز اهیمت است. همچنین مشارکت در فعالیت­های بدنی در سنین کودکی و نوجوانی، احتمال تداوم ورزش در سنین بزرگسالی را افزایش می­دهد بنابراین شناخت این عوامل اثرگذار در دوره نوجوانی بسیار مهم است. بنابراین تحقیق حاضر درپی شناخت عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت ورزشی در میان دختران دانش­آموز دبیرستانی است.

۱-۴- اهدف تحقیق:
 

۱-۴-۱- هدف کلی:
تعیین عوامل روانی، اجتماعی و محیطی مرتبط با فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

۱-۴-۲- اهداف فرعی:
 

تعیین رابطه خودکارآمدی فعالیت جسمانی با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر
تعیین رابطه حمایت دوستان با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر
تعیین رابطه عوامل حمایت والدین با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر
تعیین رابطه عوامل محیطی  با میزان فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر
[۱] .Warburton
[۲] .Puskar
[۳] .Kirkcaldy
[۴] .United States Department of Health and Human Services
[۵] .Levers
[۶] .Mahon
[۷] .Sallis
[۸] .Wallace
[۹] .Kann et al.
[۱۰]. U.S. Department of Health and Human Services

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو