« پایان نامه طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلیپایان نامه مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستان »

پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال ۱۳۸۴ به این سو

پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از سال ۱۳۸۴ به این سو

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:47, توسط مدیر سایت   , 172 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

[۱]- طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، ۱۳۹۱ نفوس کلی کشور ۲۷.۵۰۰۰۰۰ که از این رقم تعداد ۱۳.۲ میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[۲]- جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[۳]- همانجا، ماده سی و سه

[۴]- همانجا، ماده سی و پنجم

[۵]- نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.

[۶]- جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان

[۷]- همانجا، ماده پنجاه و چهارم

[۸]- هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

[۹]- هدف سوم

[۱۰]- هدف چهارم

[۱۱]- هدف پنجم

[۱۲]- جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار

[۱۳]- همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم

[۱۴]- همانجا، ماده سی و یکم فقره اول بند سوم

[۱۵]- همانجا، ماده سی و یکم فقره چهارم

[۱۶]- همانجا، ماده یک صدو بیست و چهارم فقره یک

[۱۷]- همانجا، ماده یک صدو بیست و ششم فقره یک

[۱۸]- همانجا، ماده یک صدو بیست و پنجم

[۱۹]- جریده رسمی، ماده دهم فقره دوم، قانون کارکنان خدمات ملکی

[۲۰]- همانجا، ماده هفدهم فقره هشتم

[۲۱]- همانجا، ماده نزدهم فقره دوم

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو