« پایان نامه طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالیپایان نامه طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد بازار سرمایه داخلی »

پایان نامه طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه

پایان نامه طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:48, توسط مدیر سایت   , 715 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

از طرفی شناسایی و انتخاب فرصت­های درست برای سازمان­ها یکی از مهمترین توانایی­های سازمان­ها می باشد. درنتیجه شرح کشف و توسعه فرصت­ها یک بخش کلیدی تحقیقات کارآفرینی محسوب می­شود. مدل­های گوناگون شناخت یا توسعه در سال­های اخیر ارائه گردیده­اند. این مدل­ها براساس فرضیات مختلف وگاهی اوقات متضاد برگرفته شده از رشته­های گوناگون می­باشد.در حالی که این تلاش­ها کمک زیادی به درک ما از شناسایی فرصت نموده اند، اما آنها در ارائه درک جامع از فرایند به دو دلیل اصلی ناتوان بوده ­اند. اولا هر کدام از این دیدگاه ها اساسا تمرکز بر فقط یکی از جنبه­ های گوناگون فرایند می­نمایند. برای مثال، سیگریست[۱](۱۹۹۹) نگاه به فرایند شناخت، که در شناسایی فرصت وجود دارد می ­پردازد. هیلز و همکاران[۲](۱۹۹۷) به مطالعه محتوای شبکه اجتماعی موضوع می­پردازرند، در حالی که  شین[۳] (۱۹۹۹) بر دانش قبلی و تجربه لازم برای شناخت موفق تمرکز دارد. با این وجود، تمرکز بر فاکتورهای معین منجر به مطالعه عمیق فاکتورهای فردی و اختصاصی با هزینه نادیده گرفتن فاکتورهای مهم دیگر در همان مطالعه می­گردد. همچنین توافقی بین محققان کارآفرینی برای مفاهیم اصلی استفاده شده برای تعریف و عملیاتی کردن فرایند مورد پرسش وجود ندارد. بطور خلاصه ما هنوز از توسعه یک تئوری جامعه شناسایی و توسعه فرصت دور هستیم. مفهوم شناسایی فرصت تاحد زیادی پیچیده می­باشد و مطالعات موجود در این موضوع  نوار وسیعی بین مدیریت، تئوری سازمان، بازاریابی و کارآفرینی می­باشد.

بنابراین برای آنکه بتوان در هر صنعت و سازمانی به درستی فرصت­های بالقوه و بالفعل را تشخیص داد نیاز است از مدلی استفاده شود که در حد امکان  تمام جوانب آن سازمان را در نظر بگیرد. با توجه به گذار دانشگاه­ها از آموزش محور به پژوهش محور و از پژوهش محور به دانشگاه­های کارآفرین و همچنین حرکت دانشگاه­ها به سمت خودکفا شدن اهمیت تشخیص فرصت­های کارآفرینانه­ی دانشگاهی بیشتر  و بیشتر شده است. در این پژوهش برآنیم با مطالعه و تلفیق مدل های موجود تشخیص فرصت های کارآفرینی و همچنین استفاده از نظر خبرگان مدلی را طراحی نمائیم که با بهره گرفتن از آن بتوان فرصت­های کارآفرینانه در دانشگاه را به درستی تشخیص داد تا با بهره ­برداری از این فرصت­ها به حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین کمکی کرده باشیم. این مدل شامل چه موجودیت های خواهد بود و هرکدام از این موجودیت ها شامل چه خصیصه­های می باشند و چه ارتباطی بین قسمت های آن وجود خواهد داشت و در نهایت این مدل چگونه عمل خواهد کرد؟

۱-۳       اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق به دو بخش نظری و کاربردی تقسیم می­شود که دربخش نظری این پژوهش، به مرور تعاریف، نظریه ها و مدل های موجود تشخیص فرصت می پردازیم، هر کدام با رویکردی خاص و یا برای سازمان یا صنعتی خاص در نظر گرفته شده ­اند. نتایج این مرور رسیدن به موجودیت های خواهد بود که در مدل مورد نظر از آن استفاده می نمائیم البته نظر خبرگان نیز بر تعیین این موجودیت­ها تاثیر پر­رنگی خواهد داشت.  این موجودیت­ها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هم اثر می­گذارند و هر کدام از آنها دارای خصیصه­های هستند که تشکیل دهنده مدل تشخیص فرصت در دانشگاه هستند.

از نتایج کاربردی این پژوهش نیز می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- نتایج بدست آمده از این پژوهش می ­تواند به تحقیقات بعدی که در این زمینه انجام می­گیرند کمک کند.

۲- نتایج این پژوهش به دانشگاه­های که بدنبال تشخیص فرصت های کارآفرینانه هستند می ­تواند کمک ­نماید.

۳- این پژوهش به مدیران ارشد دانشگاهی این کمک را می­ کند که به کدام قسمت های دانشگاه توجه و تمرکز بیشتری برای استفاده از فرصت­ها داشته باشند.

۴- به دلیل اینکه مورد مطالعه بومی می­باشد می ­تواند مدلی واقعی­تر برای تشخیص فرصت­های کارآفرینانه دانشگاهی برای دانشگاه­های ایرانی باشد.

۵- نتایج این پژوهش به دانشگاه کمک خواهد کرد که وارد چه صنایعی شود و .

۱-۴       اهداف تحقیق
 

۱-۴-۱     هدف اصلی
ارائه مدلی که دانشگاه فرصت های کارآفرینانه را با بهره گرفتن از آن تشخیص دهد.

۱-۴-۲     اهداف فرعی
۱- تعریف موجودیت­های مدل( این مدل از چه قسمت­های تشکیل شده است؟)

۲- تعریف خصیصه­های هر موجودیت(هر کدام از قسمت ها می توانند چه اثراتی بر دانشگاه داشته باشند؟)

۳- تعریف رابطه بین موجودیت­ها( نوع ارتباط و جهت تاثیرگذاری بین قسمت­های مدل به چه صورت است؟)

۴- شبیه سازی مدل( شکل ظاهری مدل چگونه است؟)

۱-۵       فرضیه ­ها  یا سؤال­های تحقیق :
 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو