« پایان نامه رابطه هوش سازمانی و استرس های شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندرانپایان نامه طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران »

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:00, توسط مدیر سایت   , 679 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

های خصوصی واگذار کند. بخش­ها و باشگاه­های دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند و لازم است که باشگاه­های ورزشی تحت حمایت بخش خصوصی قرار گیرند. بنابراین باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی باتوجه به این مساله که یکی از راه­های تامین بودجه کافی جهت انجام فعالیت­های ورزشی جذب شرکت­ها و سازمان­ها جهت حمایت­مالی است، باید بازاریابی و در نهایت جذب حامیان مالی را جزء وظایف مهم خود قرار دهند (جماعت، ۱۳۹۰).ادامه حیات باشگاه­ها و تیم­های معتبر در شرایط کنونی بدون پشتوانه ­مالی و اقتصادی امکان پذیر نیست. زیرا ورزش نیز مانند هر پروژه ملی دیگر جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود نیاز به منابع مالی دارد. گرچه این منابع مالی درحال حاضر از روش­های مختلف نظیر تخصیص اعتبارات دولت درقالب بودجه­ های مختلف تهیّه می­شود، اما این میزان بودجه درمقایسه با سایر فعالیت­های دولتی درصد بسیار ناچیزی از منابع دولتی را به خود اختصاص می­دهد (معماری،۱۳۸۶).
بنابراین سازمان­های مختلف که مسئولیت امر ورزش کشور را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتّکا به بودجه دولتی نیاز­های خود را تامین نمایند و از طرفی با توجه به تاکید دولت مبنی بر خصوصی سازی در برنامه چهارم توسعه، تمامی باشگاه­ها برای بقاء چاره­ای جزء ایجاد درآمد ندارند (محرم زاده ،۱۳۸۵).
استان کرمان بدلیل وجود منابع درآمدی فراوان که قطب معدن کشور می باشد و دارا بودن ۳۷ شرکت بین المللی و جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر می تواند یکی از قطب های ورزش کشور به حساب آید اما بدلیل نبود حامیان مالی مناسب یکی از ضعیف ترین استان ها در بحث ورزش قهرمانی به حساب می آید لذا تحقیقی در این استان برای شناسایی دلایل حامیان برای حمایت نکردن از ورزش ضروری است.
می­توان امید داشت که یافته­ های این تحقیق برای دو گروه اهمیت و ضرورت داشته باشد ابتدا برای جامعه ورزش(تیم­ها و رشته­های حمایت شونده و غیر حمایت شونده) و دوم برای جامعه کسب کار( شرکت­ها و سازمان­های حمایت­کننده و غیر حمایت­ کننده) بنابر­این محقق بر آن شد تا موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان را شناسایی و سپس آنها را اولویت بندی کند. حضور حامیان­مالی در ورزش و حمایت­مالی از این بخش می ­تواند باعث توسعه­ی ورزش شود که در نتیجه باعث بهبود کیفیت زندگی،تامین سلامت،نشاط وارتقای اعتمادبه نفس و روحیه­ی نظم پذیری در افراد شود. ضرورت حضور حامیان مالی در ورزش و حمایت­مالی در این بخش به دلیل کاهش سرمایه­گذاری دولت دربخش ورزش می ­تواند جایگزینی برای منابع مالی دولتی باشد. لذا با توجه به وجود موانع در حمایت­مالی شرکت­ها جا دارد که این عوامل شناسایی و اولویت­بندی شود تا مسئولین بتوانند با برنامه ­ریزی این موانع را مرتفع کنند تا زمینه برای حضور شرکت­های خصوصی در ورزش استان کرمان  فراهم شود. رونق گرفتن حمایت مالی ازورزش سبب بدست آوردن فواید فراوان ذکر شده برای جامعه می­شود.

۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف کلی
 هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی
 

توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی مدیران شرکت­ها.
تعیین میزان مانع قانونی- دولتی به عنوان مانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
تعیین میزان مانع بسترسازی حرفه­ای به عنوان مانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
تعیین میزان مانع تبلیغاتی به عنوان مانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
تعیین میزان مانع مدیریت ورزشی به عنوان مانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
مقایسه موانع حمایت­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
 

۱-۵ فرضیه ­های تحقیق
 

۱. بین امتیاز مانع قانونی-دولتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
 

۲. بین امتیاز مانع بسترسازی حرفه­ای با نمره ملاک در حمایت ­مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
 

۳. بین امتیاز مانع تبلیغاتی با نمره ملاک در حمایت­ مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
 

۴. بین امتیاز مانع مدیریت ورزشی با نمره ملاک در حمایت­ مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
 

۵. بین موانع شناسایی شده در حمایت مالی شرکت­های خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو