« پایان نامه سنجش عوامل موثر بر کارائی سود در شعب بانک سیناپایان نامه شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان »

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

پایان نامه شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی­گرایی و لذت گرایی با تمایل به خرید اینترنتی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:58, توسط مدیر سایت   , 561 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فناوری اطلاعات[۱۱](IT) در سه حوزه کلیدی تأثیر گذاشته است: صرفه‌جویی در وقت، غلبه بر مرز‌های جغرافیایی و بازسازی روابط.به طوری که برای بسیاری از شرکت های تجاری ایده استفاده از تکنیک های تبلیغات و بازاریابی نوین برای بازار جهانی گسترش پیدا کرده است (تسانگ و تسی، ۲۰۰۵، ص۱۰۴۰).

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، شیوه انجام مبادلات از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاری از سازمانها و مشتریان قرار گرفته است. مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایرکشورها درحوزه دنیای الکترونیک و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوری اطلاعات ازجمله دلایل اولیه اهمیت آمادگی الکترونیکی درحوزه های مختلف در کشور می­باشد. آنچه مسلم است آن است که در آینده­ای نه چندان دور، خرید از طریق شبکه ­های اینترنتی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد. که در این میان فروشگاه­های مجازی، نمونه های تمام عیار آن خواهد بود. حجم فروش از طریق شبکه ­های اینترنتی و رایانه­ای اگرچه درصد کوچکی از فروش کل کشور را تشکیل می دهد اما روند موجود حکایت از وقوع جهش­های فزاینده در عرصه کسب و کار­های اینترنتی دارد (جعفر پور و رحمان سرشت،۱۳۸۸). هر چند تحقیقات گسترده ­ای پیرامون انگیزش خرید اینترنتی به منظور شناخت وسیعتر مشتریان خرید برخط در کشور های پیشرفته صورت گرفته است ولی این موضوع در ایران دارای سابقه و پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی نمی باشد.

امروزه فرصت­های بسیار زیادی برای بهبود در حوزه اتمام معاملات وجود دارد. یکی از  موانع بسیار مهمی که در مقابل رشد خرده فروشی اینترنتی وجود دارد مربوط به ناشناخته ماندن عوامل انگیزشی مشتریان خرید برخط می باشد. چه این نگرانی به صورت واقعی یا تصور باشد طبق تحقیقات گذشته نسبت تعداد تعاملات اینترنتی که به اتمام می رسد تا تعاملاتی که به نتیجه نمی رسد خیلی کم می باشد در نتیجه شناسایی انگیزه ­های خرید اینترنتی کلید موفقیت مدیران بازاریابی است که مشتریان را به این نوع خرید دعوت می کنند.

۱-۴. اهداف تحقیق
 

۱-۴-۱. هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت­گرایی با تمایل خرید اینترنتی می باشد.

۱-۴-۲. اهداف فرعی
اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شناسایی رابطه صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه راحتی با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انتخاب با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندی­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ماجراجویی با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی بودن با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ایده با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ارزش با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت­گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندی­گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذت­گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندی گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذت­گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
۱-۵. فرضیات تحقیق
 

۱-۵-۱. فرضیه اصلی
عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت­گرایی با تمایل خرید اینترنتی رابطه دارد.

۱-۵-۲. فرضیات فرعی
 

صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
راحتی با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو