« پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برقدانلود پایان نامه درباره پیاده راه »

پایان نامه سازگاری زناشویی/:مسائل مولد تعارض

پایان نامه سازگاری زناشویی/:مسائل مولد تعارض

  سه شنبه 16 مهر 1398 21:44, توسط مدیر سایت   , 465 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه سازگاری زناشویی/:مسائل مولد تعارض
مسائل مولد تعارض
الف ) مسائل آشکار : موضوعاتی هستند که اکثر ما در هر روز با آن ها مواجه هستیم و مستقیما به همان موضوع‌ها برمی گردند مثل پول، کارهای منزل، مسائل کودکان خویشاوندان، همسر، مشروب و مواد مخدر، مسائل مذهبی و…

ب ) مسائل پنهان : مسائل پنهان، اغلب باعث بحث های ناکام کننده و تخریبگر در میان همسران می شود، درباره این مسائل و به صورت باز گفتگو نمی شود. این مسائل بسیار مهم اند، آن ها انتظارات نیازها و احساسات ابراز نشده ای را بازنمایی می کنند که اگر به آنها توجه نشود باعث آسیب های جدی به ازدواج می گردد. چندین نوع مساله پنهانی در کار با زوج ها مشخص شد که عبارتند از : قدرت، اهمیت و مراقبت، قدرشناسی، تعهد، تمامیت و پذیرش (شیری، 1387).

تعارض و هیجانات مربوط به آن
هرچه روابط صمیمانه تر باشد، تعارض بیشتری محصول آن است اما اکثر زوج ها از تعارض و هیجانات منفی همراه با آن خشم، رنجش، حسادت، دلخوری ، آزار، تنفر،

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

انزجار می ترسند و مشکلاتی در یادگیری چگونگی مقابله با آن دارند. یک روش رایج برای مقابله با این هیجانات، فرونشانی آن ها با این آرزوست که خود هیجانات در طول زمان ناپدید می شوند. دو دلیل قدرتمند برای فرونشانی هیجانات منفی وجود دارد، یکی دلیل اجتماعی و دیگری دلیل روانشناسی.

الف ) دلیل اجتماعی : بسیاری از فرهنگ ها دارای تابوهایی علیه خشم هستند. این پیام ها چه کلامی و چه غیر کلامی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است و می گوید « افراد شایسته و خوب خشمشان را نشان نمی دهند خشم غلط است و نشان می دهد که برای رابطه اتفاق وحشتناکی افتاده  است. این پیام لازم است که افراد احساسات درست و خالص شان را انکار کنند و آن را دور از دسترس نگه دارند ( شیری، 1387).

ب ) دلیل روانشناسی : فرونشانی هیجانات منفی با عدم اعتماد به نفس و نا ایمنی انسان مرتبط است « اشخاص فکر می کنند اگر بگذارم دیگران بفهمند واقعا چه فکری می کنیم و چه کسی هستیم ما را دوست نخواهند داشت و حتماً طرد می شویم» و از این جهت خشم و تعارض خود را نشان نخواهند داد در روابط صمیمانه همسران برای دست یافتن به یک تعادل ظریف بین وابستگی به یکدیگر و استقلال از یکدیگر در حال کشمکش اند. برخی ناظران آن را تعادل وابستگی متقابل نامیده اند. افراد در جستجوی استقلال اند و در همان حال سعی می کنند روابط صمیمانه شان را حفظ کنند. به طور کلی افراد به دلیل این فرض مشهور که عشق متضاد تنفر است، نسبت به تعارض دارای نگرش منفی هستند ولی حقیقت این است که هم عشق و هم تنفر دو احساس شدیدند، به جای تضاد آن ها بیشتر شبیه به دو روی سکه اند. مرز میان آن دو بسیار ظریف است ولی احساسات عشق مقدم بر احساس تنفر است. بنابراین زمانی که احساسات منفی سرکوب شوند 

جستجو