« پایان نامه رابطه بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق و غیر چاق ۱۰سالپایان نامه آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران »

پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران

پایان نامه رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:43, توسط مدیر سایت   , 472 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۱-۸-۲)راه‌های مقابله با استرس
عبارت است از تلاش­های فکری و رفتاری مستمر که برای برآوردن احتیاجات خاص بیرونی و درونی فرد به کار می‌رود. این احتیاجات ممکن است مطابق یا افزون بر منابع یا امکانات فرد باشد(فولکمن و همکاران[۲۳]،۱۹۸۶).  لازاروس و فلکمن(۱۹۸۴) روش­های مقابله را به‌عنوان فرآیند تغییرات شناختی رفتاری می‌دانند، که فرد برای گریز، حذف، کاهش یا کنترل عوامل فشار روانی و استرس­زا به کار می­برد.
۱-۸-۲-۱) روش مقابله مسأله­مدار
روشی است که فرد در شرایط و موقعیت استرس­زا  احساس می­ کند با تفکر و شناخت بیشتر می ­تواند ­خود را ­از عوامل استرس­زا ­دور ­کند. در روش مقابله مسأله­مدار، تمرکز شخص بر مسأله یا موقعیت پیش‌آمده است و تلاش فرد پیرامون تغییر مسأله یا موقعیت و اجتناب از آن در آینده است.در روش مقابله مسأله مدار اقداماتی از قبیل شناخت و آگاهی از مشکل و مسأله، بررسی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل‌ها مناسب ، اجرای بهترین راه‌حل و سرانجام برطرف کردن عامل استرس­زا صورت می­گیرد(داوری،۱۳۸۶).
۱-۸-۲-۲) روش مقابله هیجا­ن­مدار
در روش مقابله هیجا­ن­مدار، توجه شخص بر مهار هیجانات منفی ناشی از استرس ­­است ­و معمولاً زمانی که تجربه استرس ­اجتناب­ناپذیر تلقی­می­شود افراد از این روش استفاده می­ کنند.در این روش اقداماتی مانند: اشتغال ذهنیت به‌طور آگاهانه برای ایجاد فراموشی، مقصر­ دانستن خود ­یا دیگران به ­عنوان مواجه­های انفعالی صورت می­گیرد(داوری،۱۳۸۶).
۱-۸-۲-۳) روش مقابله شهودی
در روش مقابله شهودی فرد روش­های سازگاری را از طریق توکل به خدا، امید داشتن، خوش­بینی و اعتقادات و مذهبی در خود به وجود می‌آورد. به نظر فولکمن و لازاروس امید می ­تواند از اعتماد به خویشتن ناشی شود و فرد با بهره گرفتن از این روش می‌تواند با عوامل استرس­زا مقابله کند(خدایاری فرد،۱۳۸۰).
۱-۸-۲-۴) روش مقابله اجتنابی
در روش مقابله اجتنابی، فرد با دوری گزیدن از عامل استرس­زا از طریق نادیده انگاری، بی‌اهمیت دانستن، ایجاد فاصله روان‌شناختی، کمک گرفتن از دیگران یا سرگرم شدن با تکالیف دیگر خود را از عامل استرس­زا دور می­ کند. ورزشکاری که رأی داوری را با گفتن مهم نیست یا اشتباه داوری بی­اهمیت تلقی می­ کند و به‌سرعت به وظایفش ادامه می­دهد از روش اجتنابی استفاده می­ کند(بشارت،۱۳۸۶).
۱-۸-۳) خوش­بینی
خوش‌بینی به جهت‌گزینی اشاره داد که در آن معمولاً پیامد­های مثبت مورد انتظارند و این پیامد­ها به‌عنوان نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می­شوند(پترسون،۲۰۰۰ ،به نقل از نصیر،۱۳۹۰).
۱-۹) تعاریف عملیاتی
۱-۹-۱) سرسختی ذهنی
منظور از سرسختی ذهنی در تحقیق حاضر،امتیازی است که ورزشکار در سه مؤلفه­ی اطمینان(۶ سؤال).استواری(۴ سؤال) و کنترل (۴ سؤال) که به‌وسیله پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی[۲۴] ارزیابی می­شود به دست می­آورد.
۱-۹-۲) راه‌های مقابله با استرس
در این تحقیق منظور از راه‌های مقابله با استرس ورزشکاران روش­های مسأله­مدار، هیجان­مدار، اجتنابی و شهودی می­باشد.
۱-۹-۲-۱) ­ روش مقابله مسأله­مدار
در این تحقیق میزان استفاده از روش مقابله مسأله­مدار با سؤالات شماره (۱-۵-۹-۱۳-۱۷-۲۱-۲۵-۲۹) اندازه ­گیری شده است ­.
۱-۹-۲-۲) روش مقابله هیجان­مدار

در این تحقیق  میزان استفاده از روش مقابله هیجان­مدار با سؤالات شماره(۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸ -۲۲- ۲۶-­۳۰) اندازه‌گیری شده است.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو