« پایان نامه جرایم زیست محیطی//جرم غیرعمدی علیه بهداشت عمومیپایان نامه بررسی میزان تعارض نقش مدیران­گروه دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن »

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،باورهای خودکارآمدی و آموزش

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،باورهای خودکارآمدی و آموزش

  دوشنبه 15 مهر 1398 16:18, توسط مدیر سایت   , 137 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 رو شوند، به عنوان مثال میلر و بریکمن[2] (2004)، وقتی دانشجویی در درسی تسلط کافی دارد ولی با معلمی روبه رو می شود که نسبت به تصحیح اوراق امتحانی دانش‌آموزان تبعیض  قایل می شود به این باور می رسد که هر قدر از خود تلاش و کوشش نشان دهد نمره بالایی نخواهد گرفت بنابراین دچار انتظار پیامد منفی از عملکرد خود می شود. بنابراین، هر قدر خودکارآمدی بالا باشد و انتظار پیامدهای عملکرد نیز مثبت باشد میزان تلاش و موفقیت در دانش آموزان بیشتر می شود.

الوین و ساولسبرگ[3] (2008)، معتقدند اگر دانش آموزان اعتقاد داشته باشند که در یادگیری مطالب آموزشی کُند هستند و از مهارت های کافی برای پیشرفت برخوردار نیستند خودکارآمدی آنان کاهش می‌یابد. هم چنین وقتی دانش آموزان در حل تکلیفی موفق می شوند و آن را به تلاش زیاد خود یا دانش آموزانی که 

 

جستجو