« دانلود پایان نامه ارشد:رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قمپایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین کارتیمی چابکی سازمانی »

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تنظیم سند

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تنظیم سند

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:23, توسط مدیر سایت   , 152 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند

ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند

مأموری که سند بوسیله‌ی او تنظیم می‌گردد باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. این صلاحیت را قانون برای مأمور مشخص نموده است.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است:

۱- صلاحیت نسبی

ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند

مأموری که سند بوسیله‌ی او تنظیم می‌گردد باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. این صلاحیت را قانون برای مأمور مشخص نموده است.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است:

۱- صلاحیت نسبی

ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند مأموری که سند بوسیله‌ی او تنظیم می‌گردد باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. این صلاحیت را قانون برای مأمور مشخص نموده است. صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است: ۱- صلاحیت نسبی

مأموری که سند بوسیله‌ی او تنظیم می‌گردد باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد. این صلاحیت را قانون برای مأمور مشخص نموده است.

صلاحیت مأمور رسمی بر دو قسم است:

۱- صلاحیت نسبی


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو