« پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسمینار ارشد برق کنترل: تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز »

پایان نامه درباره حقوق متهم/اجرای قوانین کیفری در زمان

پایان نامه درباره حقوق متهم/اجرای قوانین کیفری در زمان

  دوشنبه 15 مهر 1398 15:00, توسط مدیر سایت   , 27 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عمومی و انقلاب در سال 1373 منحل اعلام شدند. البته در اینجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردی که قانون لاحق با حق مکتسبه متهم یا محکوم منافات

 

جستجو