« پایان نامه ارشد: امکان سنجی و طراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامیپایان نامه ارشد با موضوع:آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک با استفاده از روش FDTD »

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمی سازمان دریانوردی

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمی سازمان دریانوردی

  شنبه 27 مهر 1398 23:01, توسط مدیر سایت   , 499 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمی سازمان دریانوردی
الحاقیه ها (پروتکل‌ها)

اسنادی مهم که به هنگام ضرورت تنظیم اصلاحیه برای عهدنامه‌هایی صادر می‌شوند که تصویب‌شده‌اند ولی لازم‌الاجرا نشده‌اند. اصطلاح پروتکل که در قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین کشورها زیاد به‌کاربرده می‌شود به‌عنوان ضمیمۀ یک قرارداد یا موافقت‌نامه و توضیحات و اصلاحات مربوط به آن است. این توضیحات و اصلاحات گاهی بدون امضای پروتکل و از طریق مبادله نامه‌هایی که ضمیمۀ قرارداد می‌شود به عمل می‌آید. پروتکل در محاورات و مکاتبات سیاسی معنی تشریفات هم می‌دهد.2

3-5-3 اصلاحیه‌ها

اسنادی که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ها اعمال می‌شوند. اصلاحیه بخش کوچکی از تغییرات و اصلاحات بوده که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ها اعمال می‌شوند.اصلاحیه‌ها طی یک گردشکار از طریق کمیته‌های زیرمجموعه سازمان تهیه و به تصویب مجمع

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رسیده است. قدرت اجرایی و الزامات یک اصلاحیه، همانند کنوانسیون است.3

3-5-4 توصیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و راهنماها

دیگر اسناد رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی که برای طیـف وسیعی از موضوعات، به‌ویژه مسائل فنی، تصویب می‌شوند. هریک از این اسناد با یک قطعنـامه به تصـویب می‌رسند. البتـه توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نمی‌شوند و منوط به تنفیذ نیستند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند. توصیه‌ها، آئین‌نامه‌ها راهنماها اسناد رسمی سازمان بوده که با یک قطعنامه به تصویب می‌رسند. توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نشده و منوط به تنفیذ نمی‌باشند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند.

3-5-5 قطعنامه‌ها

اسنادی نهایی که پس از توافقات مجمع یا کمیته‌های اصلی درباره مسائلی نظیر اصلاحیه‌ها یا توصیه‌ها، صادر می‌شوند و قطعنامه‌های مجمع یا کمیته ذی‌ربط تلقی می‌شوند. چنانچه قطعنامه‌ای درباره اصلاحیه به عهدنامه‌ای که در کشور عضوی تنفیذ شده است دریکی از کمیته‌های اصلی صادر شود کشور عضو می‌تواند آن قطعنامه را از طریق قانون داخلی خود به اجرا گذارد.1

2 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

 

3 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

1 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو