« دانلود پایان نامه ساختار شکست ریسکمدیریت مشتری محور:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی »

پایان نامه حقوق: بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

پایان نامه حقوق: بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

  سه شنبه 16 مهر 1398 21:25, توسط مدیر سایت   , 65 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پیدا می كند.»(علیزاده، 1382: 37)

ج. حدود پژوهش
بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

د. فرضیات
1- در صورت عدم قید هر یك از شرایط مندرج در ماده 2 حسب مورد ممكن است قرارداد باطل بوده و یا اینكه از شمول مقررات این قانون خارج شود.
2- اگر قرارداد پیش فروش ساختمان به صورت عادی تنظیم شود قرارداد صحیح بوده ولی مشمول قانون پیش فروش ساختمان نیست.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو