« پایان نامه ارشد رشته معدن درباره ژئوشیمی كانسار فسفات اسفوردی و ارزیابی ذخیره آنپایان نامه درمورد بزهکاری؛ سطوح پیشگیری از بزهکاری »

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:معیارهای حاکمیت شرکتی

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:معیارهای حاکمیت شرکتی

  دوشنبه 15 مهر 1398 16:02, توسط مدیر سایت   , 125 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند.

در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع، نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت. بر اساس چارچوب نمایندگی توسعه یافته بوسیله جنسن و مکلینگ انتظار می رود وجود دارد. سهامداران بزرگ منجر به مدیریت سود فرصت طلبانه کمتر گردد. بندس و ولفنزون  استدلال می کنند که سهامداران کوچک، سهامداران بزرگ را به عنوان نشانه ای از محیط نظارت بهتر می شناسند. استدلال آنها با دیدگاهی که تمرکز مالکیت یک ویژگی نظارتی حاکمیت شرکتی است سازگاری دارد . به عبارت دیگر می توان گفت بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

 

جستجو