« پایان نامه : بررسی تطبیقی داستان‌های کلیله و دمنه و مرزبان نامه در آثار مهدی آذریزدیپایان نامه درمورد حق اختراع:محدوده نقض »

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/تعریف دانش

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/تعریف دانش

  سه شنبه 16 مهر 1398 22:09, توسط مدیر سایت   , 676 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/تعریف دانش
تعریف دانش

از سال 1990 اهمیت اقتصاد دانش محور و ارزش دارایی های ذهنی سازمان به طور فزاینده ای آشکار گردید (,2003 &Mac keen Smith).دانش از ایده های خام افراد،تخصص ها و مهارت ها استخراج شده ، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می شود بنابراین، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می شود که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود(2013. ( Shafique Imran, دانش عبارت است از اطلاعات در یک بافتِ «زمینه» خاص، که برای شخصی که آن را کسب می‌کند ارزشمند است و او را قادر می‌سازد دست به کاری بزند که پیش از کسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است(,2003 Duffner  ).

دانشمندان مختلف به تألیف تعاریف کارا و مربوط به دانش و دانش مدیریتی پرداخته‌اند:

دانش عبارت است از اطلاعات سازمان یافته که برای حل مسئله به کار می‌رود.
دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به‌منظور هدایت انجام کار، حل مسئله و اتخاذ تصمیم برای عمل کردن، آموختن و یاد دادن .
دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمان ها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک،[1] دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزش ها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاه های تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در ابتدا به صورت ضمنی عمل می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می شود. سپس دانش ضمنی، آشکار می شود (بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های آشکار بیان می شود (Siakas, et al., 2010).

2-1-3) انواع دانش

برای دانش تقسیم بندی های مختلفی ارایه شده است و دانش هایی با عنوان های دانش کد بندی شده ، دانش نهفته ، دانش مهاجر ، دانش آشکار ، دانش ضمنی ، دانش نهان ، دانش سیستمی و دانش ارتباط تعریف شده است . در ادامه پنج نوع دانش از دانش های مذکور تشریح می شود .

– دانش سیستمی

دانش سیستمی ، الگو هایی می باشند که ترکیب می شوند . دانش سیستمی هم یک فرایند و هم یک محصول است . دانش سیستمی افراد را در تشخیص این که چه نوع دانش آشکاری برای شرکت معنا دار است ، تحت نفوذ قرار می دهد . اشخاص یک شرکت که در جای گوناگونی از دانش سیستمی دارند ، تفسیر های متفاوتی از یک پدیده ، ارایه خواهند داد . از این رو مفاهیم متنوعی برای فرصت ها و چالش های یک شرکت ارایه خواهد شد .

– دانش آشکار

دانش آشکار قسمتی از پایگاه دانش است که می توانند به عنوان اطلاعات به راحتی با دیگران مراوده شود . دانش آشکار درگیر دانستن حقایق است . دانش کد بندی ، نوعی از دانش آشکار است که به طور منظم برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیدنوشته شده و ذخیره می شود . دانش آشکاربه سادگی قابل بیان و نوشتن است و می تواند مزیت رقابتی ایجاد کند .

– دانش ضمنی

دانش ضمنی یا تلویحی شکلی از مهارت ، قابلیت یا تکنه (هنر ساختن) ، یعنی دانش چگونگی است . مراوده این نوع دانش به صورت اطلاعات با دیگران مشکل است ولی قابل بیان است . دانش ضمنی کمتر مشهود است و به طور عمیق در عملیات اجرایی سازمان ریشه دارد و اغلب فرهنگ سازمانی نامیده می شود . این نوع دانش را به سختی می توان تکثیر نمود ، بنایراین می تواند یک منبع ثابت مزیت رقابتی باشد.

– دانش نهان

دانش نهان، شرط لازم بر تمایل فکری و عملی می باشد. دانش نهان توسعه مدل های ذهنی ، تجریدی که انجام می شود، متغیر هایی که انتخاب می شود ، پدیده ها، واقعیتی که انتخاب می شود تا روی آن تمرکز شود، اصول اساسی مواضع ماورای طبیعی ما ، سلیقه ما و غیره را سازمان دهی می کند  . این دانش به آسانی از میان مرز های سازمانی نمی تواند گذر نماید . تحرک آن مقید به شبکه یا روایط اجتماعی معین است .

– دانش روابط

دانش روابط ، دانستن اشخاص است . این دانش درگیر شایستگی های اجتماعی برای بنای گروه های اجتماعی در زمان هایی است که آشفتگی وجود دارد . برای بقای سازمان ، سرمایه گذاری در دانش روابط حیاتی است. نوعی از دانش روابط که به آسانی قابل مراوده است، ممکن است به عنوان دانش آشکار طبقه بندی شود (سیف الدین ، 1385) .


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو