« دانلد پایان نامه ارشد:تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانپایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،باورهای خودکارآمدی و آموزش »

پایان نامه جرایم زیست محیطی//جرم غیرعمدی علیه بهداشت عمومی

پایان نامه جرایم زیست محیطی//جرم غیرعمدی علیه بهداشت عمومی

  دوشنبه 15 مهر 1398 16:19, توسط مدیر سایت   , 147 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین کرده است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده 6 قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده 2 معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو