« دانلود پایان نامه:رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطهپایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته »

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

پایان نامه تقسیم اموال مشترک و شیوه‌ های آن در فقه امامیه

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:52, توسط مدیر سایت   , 108 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


1-1-1-1- مال. 8
1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول. 14
1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز. 19
1-1-1-4- حق عینی و حق دینی.. 21
1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی.. 28
1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع. 30
1-1-2- واژگان مرتبط.. 40
1-1-2-1- امور حسبی.. 40
1-1-2-2- قاعده لاضرر. 47
1-1-2-3- رد زائد در تقسیم. 54
1-1-2-4- قلع ماده نزاع. 57
1-2- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. 58
1-2-1- تقسیم به تراضی.. 59
1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی.. 61
1-2-1-2- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین.. 63
1-2-1-3- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین.. 65
1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی.. 68
1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی.. 69
1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم. 70
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. 72

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو