« پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­رفتنپایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار »

پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعیت در دختران دانشجوی با گردن درد غیراختصاصی مزمن

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:34, توسط مدیر سایت   , 381 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

تمرینات ثبات دهنده بر میزان تعادل دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
تمرینات ثبات دهنده بر میزان حس وضعیت دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
تمرینات ثبات دهنده بر میزان درد دانشجویان دختر مبتلا به گردن درد غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد.
بین میزان تعادل دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان حس وضعیت دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .
بین میزان درد دانشجویان دختر دارای گردن درد غیراختصاصی بعد از اعمال تمرینات ثبات دهنده و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .
 
۱-۶ پیش فرض های تحقیق:
۱- شرکت کنندگان انگیزه کافی برای جواب دادن به پرسشنامه را داشته اند.
۲-آزمودنی ها، حداکثر تلاش خود را در انجام آزمون ها و اجرای برنامه  بکار برده اند.
۳-آزمودنی ها از هیچ دارویی برای تسکین درد استفاده نکرده اند.
۴-اندازه گیری از آزمودنی ها به طور یکسان و هماهنگ انجام شده است.

۱-۷ قلمرو تحقیق (محدوده تحقیق):
۱- افراد شرکت کننده در تحقیق از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه باهنر بودند.
۲- دامنه سنی دانشجویان بین۲۸- ۱۸ سال در نظر گرفته شد.
۳-وجود هر کدام از موارد عنوان شده در زیر، با تشخیص پزشک، باعث حذف نمونه از شرکت در مراحل اجرای آزمون گردید.

سابقه سربه جلو، آسیب دیدگی ناحیه ستون فقرات، سر و کمربند شانه ای (اسکیپاتی[۱۶] ۲۰۰۳).
سابقه جراحی در ناحیه سر، گردن، کل ستون فقرات و کمربند شانه ای (کورتالس[۱۷]۲۰۰۳).
وجود ناهنجاری های بدنی (معروفی ۱۳۹۰).
سابقه تصادف و ضربه به گردن (اکبری۱۳۸۸، تینگ ۲۰۰۷).
نیاز های دارویی طولانی مدت (کورتالس۲۰۰۳).
سابقه بیماری های قلبی و تنفسی در ۵ سال گذشته.
وجود اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی (آرامی۱۳۹۰).
درگیری سیستم عصبی، دیابت، آرتریت روماتویید و آسیب سیستم دهلیزی(تینگ[۱۸]۲۰۰۷، لی[۱۹] ۲۰۰۷).
وجود فتق دیسک، پاراستزی،گزگز، بی حسی و درد انتشاری(اکبری۱۳۸۸، پینسالت[۲۰]۲۰۰۸).
۱-۸ محدودیت های تحقیق
– کنترل شرایط روحی روانی و میزان دقت شرکت کنندگان هنگام پاسخ به پرسشنامه.
– آزمون گیری از تمام شرکت کننده ها در یک روز.
– عدم کنترل  عواملی نظیر ترس از درد، میزان انگیزش و سایر عوامل روانی.
_ عدم کنترل تفاوت های فردی بین شرکت کننده ها.
-عدم درک یکسان مفهوم درد.

[۱] . Corneil
[۲] . Phil Page
[۳] . Treleaven.
[۴] . Chae

۱. Tsakitzidis
۲ . Palmgren
۱ . Tsakitzidis
[۸]. Lederman
[۹] . Lafond
[۱۰] . Yahia
[۱۱]. Kristjansson
۱ . Taimela
۲ . Philip Rowe
۳ . Bronfort

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو