« پایان نامه بررسی میزان شیوع چاقی و ارتباط آن با سطح فعالیت بدنی در دختران ۷-۱۲ سال شهرستان جوانرودپایان نامه تاثیر برنامه آموزشی شناختی اجتماعی بر انگیزه ورزش دانش آموزان دختر در ساعت درس تربیت بدنی »

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:14, توسط مدیر سایت   , 224 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۱ـ۴ـ۱ هدف کلی
بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

۱ـ۴ـ۲ اهداف اختصاصی
۱ -بررسی تاثیر گستردگی انگشتان بر قدرت دست
۲-بررسی تاثیر ابعاد دست بر قدرت دست
۳-بررسی تاثیر طول انگشتان بر قدرت دست
۴-بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر قدرت دست
هدف کاربردی: در نظر گرفتن ابعاد آنتروپومتریک در کنار سایر عوامل به عنوان عاملی جهت استعداد یابی و مقایسه قدرت دست هندبالیست‌ها و والیبالیست‌ها
 

۱ـ۵ فرضیه‌های تحقیق
به دو بخش فرض کلی و فرضیه‌های اختصاصی تقسیم می‌شود:
فرض کلی: ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست و الیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان تاثیر دارد و قدرت دست والیبالیست‌ها از هندبالیست‌های مورد تحقیق حاضر بیشتر است.

۱ـ۵ـ۱ فرضیه‌های اختصاصی
 

قطر مچ و محیط ساعد به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
گستردگی انگشتان به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول دست به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
طول انگشتان به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
پارامترهای محیطی انگشتان به طور معنی‌دار بر قدرت دست تاثیر دارد.
اندازه دست هندبالیست‌ها به طور معنی‌دار بزرگتر از والیبالیست‌ها است.
قدرت دست والیبالیست‌ها به طور معنی‌دار بزرگتر از هندبالیست‌ها است.
با افزایش سن، به طور معنی‌دار قدرت دست تغییر می‌کند.
 
[۱] Talent
[۲]Speed
[۳] Power
[۴] Ballance
[۵] Action&Reaction time
[۶] Neuro-muscularcoordinan

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو