« پایان نامه بررسی وضعیت اسکان رسمی گردشگر در مشهدپایان نامه بررسی رابطه بین راهبردهای کاریابی و تیپ های شخصیت دانشجویان دانشگاه اصفهان »

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام فقهی ازدواج مُحلِّل از نظر مذاهب پنجگانه اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام فقهی ازدواج مُحلِّل از نظر مذاهب پنجگانه اسلامی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:39, توسط مدیر سایت   , 176 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شود فقهای مذاهب پنجگانه محور بحث در این پژوهش نظر متباینی دارند برخی نه فقط شرط تحلیل را باطل، بلکه نیت تحلیل را هم مبطل عقد می­دانند در مقابل مذاهب دیگری شرط تحلیل را باطل امّا مبطل عقد نمی­دانند هر یک از فریقین نکاح تحلیل را تعریف کرده و برای اثبات مدعای خود دلیل آورده­اند امامیه از کتاب خدا و سنت رسولش و اهل بیت گرامی آن استدلال کرده­اند در مقابل أهل­سنت نیز به کتاب خداوند وسنت پیامبر وآثار رسیده از صحابه و تابعین استناد می­ کنند که این پژوهش که به شکل تطبیقی است در صدد بیان اشتراک و اختلاف این مذاهب در هر یک از احکام و ادلّه می­باشد.

۱-۲. اهداف تحقیق
 

 هدف کلی
شناخت أحکام فقهی ازدواج با مُحلِّل از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی.

أهداف جزئی
 

۱- تبیین حکم ازدواج با محلل از دیدگاه فقهای امامیّه.
 

۲- بررسی ازدواج مُحلِّل از دیدگاه أهل سنّت.
 

۳- شناسایی موارد مشترک و اختلافی مذاهب پنجگانه اسلامی.
 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو