« پایان نامه بررسی تاثیر ۱۶ جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندانپایان نامه بررسی عملکرد حرارتی ساختمان­های خاک پناه »

پایان نامه بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود

پایان نامه بررسی تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و یهود

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:42, توسط مدیر سایت   , 552 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بدون هیچ قید و بندی را نمی­توان تقدیس کرد. زیرا ممکن است به کرامت انسان­ها در بعد فردی و زندگی اجتماعی او لطمه وارد کند. در اسلام همه چیز بر اساس اصل «توحید» بنا شده است و پس از آن بر اساس «اخلاق فاضله» می­باشد. بنابراین آزادی­عقیده نیز طبیعتاً باید بر اساس این اصل باشد. در دین یهود نیز همه چیز بر اساس عقیده­ی«برگزیدگی قوم یهود» می­باشد آنچه در این دین مبهم و نیازمند به پاسخ است این است که پیروان این دین با اینکه باید اصل توحید و یکتاپرستی را پیش گیرند و در راستای آن به عقاید سایرین احترام بگذارند، با ادیان توحیدی مبارزه می­ کنند و خود را برتر از سایر خلق خدا می­دانند. لذا در این نوشتار به بررسی این موضوع (آزادی عقیده) در این دو دین الهی پرداخته خواهد شد.
۳) اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق
از آنجا که اعتقاد به آزادی ­عقیده، ارج نهادن به کرامت والای انسان است لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. سخن از آزادی عقیده از جهات بسیاری می ­تواند مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال یک جهت آنکه، در قرون اخیر، به دلایل متعدد شعار آزادی عقیده، حقوق بشر و. توسط افراد سر داده می­شود و در مواردی نیز ابزاری علیه دین شده است زیرا قدرتمندانی که می­خواهند مخالفان خود را سرنگون کنند مفاهیمی چون«آزادی عقیده» را بر سر زبان­ها و در افکار می­اندازند و به این وسیله مردم عامه و نا­آگاه را در مسیری که خود می­خواهند سوق می­ دهند. از طرفی گروهی بر این پندارند چون آزادی ارزشی انسانی و فرادینی دارد، نمی­توان آن را به چهارچوب در­آورد و برای آن مرز و خط قرمزی قائل شد. البته واضح و مبرهن است که چون انسان متفکر و مختار آفریده شده است، بدون آزادی، در هیچ مسیری اعم از درست و نادرست نمی­تواند حرکت کند. و در نتیجه نمی­تواند به هیچ مقصدی برسد. آنچه که مرا به تحقیق در این زمینه وادار کرده، این است که در دین اسلام که خود را کامل­ترین و آخرین دین معرفی و ندای آزادی عقیده را مطرح کرده است و نیز در یهودیت که مدعی اساس یکتاپرستی در دین خود می­باشد، «آزادی عقیده» چه مفهوم یا ارزشی دارد. آیا هر دو دین که مدعی یکتاپرستی هستند نگاهشان به مقوله­ی آزادی عقیده یکی است یا خیر؟ و این آزادی را چگونه در رفتار و عمل خود منعکس می­ کنند.

۴) اهداف تحقیق
۴ـ۱) هدف کلی: مقایسه­ آزادی عقیده در اسلام و یهود
۴ـ۲) اهداف جزئی:
۱ـ بیان آزادی عقیده در اسلام
۲ـ بیان آزادی عقیده در یهود
۳ـ تبیین مسئله­ ارتداد در اسلام و ارتباط آن با آزادی عقیده
۴ـ تبیین مسئله­ ارتداد در یهود
۵ـ تبیین مسئله­ جنگ و جهاد در اسلام و ارتباط آن با آزادی عقیده
۶ـ تبیین مسئله­ جنگ در یهود و ارتباط آن با آزادی عقیده
۷ـ ارتباط اسلام با سایر ادیان در پرتو آزادی عقیده
۸ـ ارتباط یهود با سایر ادیان با توجه به اصل آزادی عقیده
۹ـ تبیین مخالفت یا موافقت آزادی عقیده با پلورالیسم دینی از نظر اسلام
۵) پرسش­های تحقیق
در این نوشتار سعی بر این است که به این سؤالات پاسخ داده شود:
۵ـ۱) سؤال اصلی: رویکرد اسلام و یهود به آزادی عقیده چیست؟
۵ـ۲) سؤالات فرعی:
۱ـ مقصود از آزادی عقیده چیست؟
۲ـ رویکرد اسلام به آزادی عقیده چیست؟
۲ـ۱ـ چگونه می­توان بین آزادی عقیده و ارتداد در اسلام جمع بست؟

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو