« پایان نامه بررسی تاثیر آموزش خارجی و تاثیر پویایی بازار بر نوآوریپایان نامه بررسی تأثیر دوره‏های آموزشی حین خدمت بر ارتقاء مهارت‏های مدیران معاونت سیما در سال ۱۳۸۶ »

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان

  شنبه 20 اردیبهشت 1399 23:28, توسط مدیر سایت   , 420 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

الف) تعریف مفهومی

بازار یابی داخلی یک تلاش برنامه ­ریزی شده با بهره گرفتن از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت­های سازمانی در برابر تغییر، متوازن کردن، انگیزه ­مند کردن و هماهنگی بین وظیفه ­ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی­های شرکتی و وظیفه ­ای به منظور ایجاد رضایت از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد (عباسی و صالحی، ۱۳۹۰).

ب) تعرف عملیاتی

در پژوهش حاضر جهت سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه احمد و رفیق (۲۰۰۵) با ۶ مولفه اصلی استفاده شده است. مولفه­ها شامل امنیت شغلی (۸ سوال)، تسهیم اطلاعات (۵ سوال)، پاداش­های سخاوتمندانه (۴ سوال)، کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان (۴ سوال)، توانمندسازی کارکنان (۷ سوال)، آموزش­های متنوع و گسترده (۵ سوال) می­باشد.

۲. نوآوری سازمانی
الف) تعریف مفهومی:

نوآوری سازمانی را می­توان فرایندی دانست که اختراعات با بهره گرفتن از آن به محصولات، فرایندها، خدمات یا تغییرات سازمانیِ دارای ارزش افزوده یا قابل عرضه در بازار تبدیل می شون نوآوری سازمانی تمایل سازمان به گسترش یااصلاح خدمات و محصولات تازه و نیز توفیق سازمان در ارائه این خدمات و محصولابه بازار است. نوآوری سازمانی به عنوان توسعه، پذیرش ایده یا رفتار در عملیات سازمانی بوده و برای کل سازمان جدید و نوآور می باشد (نصر اصفهانی، امیری و فرخی، ۱۳۹۲).

ب) تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر جهت سنجش نوآوری سازمانی ار پرسشنامه نصر اصفهانی و همکاران (۱۳۹۲) استفاده خواهد شد. پرسشنامه مذکور شامل ۱۶ سوال و ۴ مولفه نوآوری رفتاری (۴ سوال)، نوآوری محصول (۶ سوال)، نوآوری فرایند (۴ سوال) و نوآوری استراتژیک (۲ سوال) می باشد.

۳. خود کارآمدی کارکنان
الف) تعریف مفهومی:

در تعریف خودکارآمدی فتسکو و مککلور (۲۰۰۵، به نقل از سیف، ۱۳۸۶: ۱۷۳) گفته اند که: خودکارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی کنترل زندگی به دست خودشان گفته می شود. بنا به گفته گیست (۱۹۸۷) خودکارآمدی به عنوان اعتقاد فرد به توانایی هایش برای انجام یک وظیفه خاص است (به نقل از مکی، سیمرز، و لیکاتا، ۲۰۰۶: ۲۰۹). خودکارآمدی به تصوری کلی، مفهوم گسترده و پایدار از باورهای فرد نسبت به توانایی هایش گفته می شود که شامل عملکرد مؤثر فرد در دامنه ای از موقعیتهای استرس زا می شود (شوارزر، ۱۹۹۸). بنابراین خودکارآمدی عبارت است احساس ما از عزت نفس یا ارزش شخصی، احساس ما در مورد بسندگی و کارآمدی در کنار آمدن با مسائل زندگی (بندورا، ۱۹۸۲، به نقل ازشولتز و شولتز،۱۹۹۶، ترجمه سیف و همکاران، ۱۳۸۶: ۳۸۷).

ب) تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر جهت سنجش خودکارآمدی کارکنان از پرسشنامه نصر اصفهانی،امیری و فرخی(۱۳۹۲) استفاده شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۳ مولفه خود کارامدی هیجانی(۷ سوال)، خود کارامدی  جسمانی (۸ سوال)، خود کارآمدی اجتماعی (۸ سوال) می­باشد.

قلمرو پژوهش

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

 

ایقاع
پایان نامه طراحی مدلی جهت طبقه بندی مشتریان بانک سامان
 

جستجو