« پایان نامه بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۳-۱۳۸۸پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن »

پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی

پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:27, توسط مدیر سایت   , 532 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عواملی که بعنوان پیش­زمینه­هایی برای بازارگرایی پیش ­بینی شده اند مانند تأکید مدیران عالی، سیستم پاداش و تمرکز ممکن است نقشی کمرنگ­تر از فرهنگ داشته باشند(گبهاردت و همکاران[۱۶]،۲۰۰۶).

همچنین بنابر مطالعه­ پیشینه­ی تحقیق، دریافت شد که تحقیقات متعددی به بررسی رابطه­ میان فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداخته­اند(رابینسون و شارپ[۱۷]،۲۰۰۵؛ شرهی و کاروسکی[۱۸]،۲۰۰۷؛ استرود و هاف و ترتیاکو[۱۹]،۲۰۰۹؛ تولفو و وازلاویک[۲۰]،۲۰۰۸).  جوهان لیواری و نتا لیواری[۲۱] (۲۰۱۱) به بررسی رابطه­ فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر فرهنگی به جز فرهنگ سلسله مراتبی، کاربرد روش­های چابک را افزایش می­دهد. جیم شفیلد و جولین لمتایر[۲۲](۲۰۱۳) بیان می­ کنند که توسعه­ی برنامه ­های چابکی توسط محیط سازمان( فرهنگ سازمانی) و توانمندی اعضای سازمان، تحت تأثیر قرار می­گیرد.

بنابراین با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی بر دو متغیر بازارگرایی و چابکی اثرگذار است و از طرفی بازارگرایی بر چابکی نیز تأثیر دارد، در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی رابطه­ بازارگرایی و چابکی و نقش تعدیل­گر فرهنگ سازمانی بپردازیم.

در این فصل به مباحث کلی پژوهش شامل اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق و مباحث دیگری از قبیل تعریف واژگان پرداخته می­شود.

۱-۳-  اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می­رسد که بازارگرایی بستری مناسب برای بروز و ظهور چابکی استراتژیک در سازمان است چرا که هر دو هدفی مشترک دارند و آن پاسخ به نیازهای متغیر مشتری است تا از این طریق ارزش افزوده­ای برای آنها ایجاد کنند. بنابراین منطقی به نظر می­رسد که بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک سازمان نیازمند بررسی دقیق­تری است، لازم به ذکر است آنچه که بر میزان اهمیت این مورد می­افزاید این است که در تحقیقاتی ارتباط بازارگرایی بر چابکی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است اما اینکه آیا فرهنگ سازمانی می ­تواند تعدیل کننده­ رابطه­ این دو باشد با خیر، تا کنون مورد بررسی واقع نشده است.

۱-۴-  اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق” تعیین تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر فرهنگ سازمانی در صنعت دارو” می­باشد و در این راستا اهداف فرعی عبارتند از:

تعیین وضعیت چابکی استراتژیک در صنعت دارو؛
تعیین وضعیت بازارگرایی در صنعت دارو؛
تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در صنعت دارو.
۱-۵-  سؤال­های تحقیق
آیا بازارگرایی چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟

آیا فرهنگ سازمانی، چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱-۶-  فرضیه ها/ پیش فرض ها
 

۱-۶-۱-  فرضیه ­های اصلی
 

بازارگرایی[۲۳]، چابکی استراتژیک سازمان را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.مشتری گرایی[۲۴]، چابکی استراتژیک در صنعت دارو را تحت تأثیر قرار می­دهد.
رقابت مداری[۲۵]، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
هماهنگی بین بخشی[۲۶] ، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
فرهنگ سازمانی، رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک را تحت تأثیر قرار می­دهد.
[۱] – Chung

[۲] – Narver

[۳] – Slater

[۴] – Dibrell

[۵] – Kohli

[۶] – Jaworski

۷-Strategic agility

۸-Nagl & Dove

۹-Siegore

۱-Goldman

۲-Zhang & Saarifi

۳-P.M.Swafford, S.Ghosh, N.Murthy

۴- Pamela J. Zelbst, Kenneth W. Green, Jr, Roger D. Abshire, Victor E. Sower

[۱۴] – Hill Charles

[۱۵] -Schein

[۱۶] – Gebhardt et al

[۱۷]– H. Robinson, H. Sharp

[۱۸] -B. Sherehiy, W. Karwowski, J.K. Layer

[۱۹] – D.E. Strode, S.L. Huff

[۲۰] – C. Tolfo, R.S. Wazlawick

[۲۱] – Juhani Iivari, Netta Iivari

[۲۲] – Jim Sheffield , Julien Lemétayer

۱-Market-Orientation

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو