« پایان نامه بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­ آموزان با اختلال­ های یادگیریبررسی فرهنگ­سازی و آگاه­سازی خانواده ­ها با روش­های نوین سبک زندگی اسلامی »

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­ آموزان اول و دوم دبیرستان یزد

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­ آموزان اول و دوم دبیرستان یزد

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:50, توسط مدیر سایت   , 237 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دانش­ آموزان و نوجوانان سرمایه­ های آینده جامعه محسوب می­شوند، نقش بی بدیل این قشر در روند رشد، توسعه و تعالی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست، لذا هرگونه سرمایه گذاری برای این گروه سنی در جهت رشد و شکوفایی به عنوان پشتوانه­ای اساسی ضروری است.

۱-۴- اهداف تحقیق (هدف کلی، اهداف جزئی)

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف پژوهش حاضر، آن بود که به بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه­ی پیشرفت دانش­ آموزان اول و دوم دبیرستان یزد در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت افزایش دانش موجود فراهم سازد. در همین راستا این پژوهش تلاش کرده است تا با آموزش ابراز وجود به عنوان یک مهارت و کفایت در ارتباطات میان فردی، اطلاعات، باورها، جرأت­ورزی، عزت­نفس و سلامت روانی دانش­ آموزان را افزایش دهد و اطلاعاتی جهت استفاده­ی روان­شناسان و مشاوران تربیتی فراهم آورد.

 

۱-۴-۲- اهداف جزئی

تعیین تفاوت بین سازگاری اجتماعی گروه کنترل و آزمایش در پیش­آزمون و پس­آزمون
تعیین تفاوت بین خودپنداره­ی گروه کنترل و آزمایش در پیش­آزمون و پس­آزمون
تعیین تفاوت بین انگیزه­ی پیشرفت گروه کنترل و آزمایش در پیش­آزمون و پس­آزمون
تعیین تفاوت بین ناراحتی از ابراز وجود دانش­ آموزان گروه کنترل و آزمایش در پیش­آزمون و پس­آزمون
تعیین اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی دانش­ آموزان
تعیین اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر خودپنداره­ی دانش­ آموزان

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو