« مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسیمدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی »

پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

  دوشنبه 15 مهر 1398 14:20, توسط مدیر سایت   , 289 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
نانوکامپوزیتها (مواد کامپوزیتی که حاوی پرکننده های نانوذره ا ی سبک وزن جهت ایجاد استحکام، کاهش
شکنندگی، و افزایش مقاومت در برابر آتش هستند ) دارای پتانسیلهایی در صنعت خودرو، الکترونیک ،
وبسته بندی مواد غذایی می باشند. باوجودی که چالشهای موجود بر سرراه پخش موثر نانومواد به این معنی
است که مواد نانو کامپوزیتی در بسیاری از کاربردها هنوز باید بهبود عملکرد بیشتری نسبت به مواد موجود
نشان دهند ، پتانسیل آنها در ارائه مواد سبک تر و قوی تر برای بسیاری از صنایع حیاتی است.
یک کامپوزیت ماده ای متشکل از دو یا چند جزء با ویژگیهای فیزیکی متفاوت است که هر کدام از این مواد
باعث ایجاد ویژگی های مثبتی در ماده نهایی می گردند. در نانو کامپوزیت ها حداقل یکی از اجزاء نانو ذره
ای است که موجب ایجاد استحکام یا سایر خواص مورد نظر می گردد.
مبنای این مواد عموماً یک رزین یا پلیمر است که نانو ذرات را به یکدیگر پیوند می دهد. نسبت به مواد
کا

 

مپوزیتی معمول ( که از پر کننده هایی همچون تالک، سیلیکون ، یا پرکننده های کربنی بهره می برند ) نانو
کامپوزیت ها موجب ایجاد استحکام بیشتر، شکنندگی کمتر، مقاومت بیشتر در برابر آتش، یا رسانایی بیشتر
می گردند . پر کننده های نانو ذره ای را می توان در حجمهای بسیار پایین تر استفاده کرد که این کار موجب
کاهش وزن وهزینه می گردد. به طور ایده آل، مواد نانوکامپوزیتی را می توان با قالب ها و فرایندهای
موجود وبدون هیچ سرمایه گذاری عمده جدید تولید نمود.

جستجو