« جرایم رایانه ای//پایان نامه ادله دیجیتالیپایان نامه مهارت خودآگاهی/:عوامل موثر حل مساله اجتماعی »

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ

پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:25, توسط مدیر سایت   , 412 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بتواند شرایط ورده سازد پرداخته شده است.
مقدمه
با توجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی در جوامع صنعتی، لزوم به کارگیری روش هایی برای
افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف به شدت احساس می شود . متان جزء اصلی گاز طبیعی است
که امروزه به عنوان سوختی تمیز و نسبتا ” ارزان بکار می رود . حجم عظیم گاز طبی عی در جهان (
۱۵۶ متر مکعب تا سال ۲۰۰۴ میلادی ) که حدود ۱۷ % آن در کشور عزیز ایران است و همچنین مزایای اقتصادی بسیار بالای تبدیل متان به دیگر سوخت ها و یا مواد شیمیایی با ارزش تر ، سبب
گردیده تحقیقات گسترده تری نسبت به گذشته در طی دو دهه اخیر بر روی رو شهای تبدیل متان به
سوختهای هیدروکربنی مایع ، اتیلن ، دی متیل اتر ، متانول ، و … متمرکز گردد . همچنین بدلیل غیر
اقتصادی بودن انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف دور دست ، تبدیل متان به مواد واسطه پتروشیمیایی و
۱)) ، از دیرباز از – موسوم است (شکل ( ۱ ( Gas to Liquid ) GTL هیدروکربنهای مایع که به فرایند
اهمیت بسزایی برخوردار بوده است . صنایع مبتنی بر پلاسما به دو دلیل برای این منظور بسیار مناسب
هستند.
اولبتواند شرایط ورده سازد پرداخته شده است. مقدمه با توجه به افزایش روز افزون مصرف انرژی در جوامع صنعتی، لزوم به کارگیری روش هایی برای افزایش راندمان انرژی و کاهش مصرف به شدت احساس می شود . متان جزء اصلی گاز طبیعی است که امروزه به عنوان سوختی تمیز و نسبتا ” ارزان بکار می رود . حجم عظیم گاز طبی عی در جهان ( ۱۵۶ متر مکعب تا سال ۲۰۰۴ میلادی ) که حدود ۱۷ % آن در کشور عزیز ایران است و همچنین مزایای اقتصادی بسیار بالای تبدیل متان به دیگر سوخت ها و یا مواد شیمیایی با ارزش تر ، سبب گردیده تحقیقات گسترده تری نسبت به گذشته در طی دو دهه اخیر بر روی رو شهای تبدیل متان به سوختهای هیدروکربنی مایع ، اتیلن ، دی متیل اتر ، متانول ، و … متمرکز گردد . همچنین بدلیل غیر اقتصادی بودن انتقال گاز طبیعی به مراکز مصرف دور دست ، تبدیل متان به مواد واسطه پتروشیمیایی و ۱)) ، از دیرباز از – موسوم است (شکل ( ۱ ( Gas to Liquid ) GTL هیدروکربنهای مایع که به فرایند اهمیت بسزایی برخوردار بوده است . صنایع مبتنی بر پلاسما به دو دلیل برای این منظور بسیار مناسب هستند. اولا راندمان مصرف انرژی را افزایش می دهد و ثانیٌا در صنایعی که مقادیر بالای مصرف انرژی دارند، با استفاده از پلاسما ، این مقادیر مصرفی تا حد قابل توجهی کاهش می یابند . از دیگر مزایایا راندمان مصرف انرژی را افزایش می دهد و ثانیٌا در صنایعی که مقادیر بالای مصرف انرژی
دارند، با استفاده از پلاسما ، این مقادیر مصرفی تا حد قابل توجهی کاهش می یابند . از دیگر مزایای


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو