« پایان نامه ارشد رشته نرم افزار: حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با استفاده از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حاملپایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون مجازات اسلامی »

پایان نامه ارشد: شناسایی گونه‌های جنس Larinus spp و مطالعه برخی از ویژگی­های زیستی گونه غالب در منطقه كرمان

پایان نامه ارشد: شناسایی گونه‌های جنس Larinus spp و مطالعه برخی از ویژگی­های زیستی گونه غالب در منطقه كرمان

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:24, توسط مدیر سایت   , 185 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-8- نقش سرخرطومی­های جنس Larinus در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز………..18

1-9- نقش سرخرطومی­های جنس Larinus در تولید مان…………………………….20

1-10- تلفیق استفاده از سرخرطومی­های Larinus با سایر عوامل بیوکنترل در کنترل علف­های هرز……22

1-11- گیاهان میزبان سرخرطومی‌های جنس Larinus…………………………….

1-12- پارازیتوییدهای سرخرطومی Larinus …………………………….

1-13-اهداف و ضرورت تحقیق…………………………….25

فصل دوم…………………………….26

2- مواد و روش تحقیق…………………………….27

2-1- جمع‌آوری و شناسایی گونه‌های جنس Larinus…………………………….

2-2- تعیین درصد فراوانی گونه‌های لارینوس و شاخص تنوع گونه­ ای……30

2-2-1- تعیین درصد فراوانی هر كدام از گونه‌های لارینوس…………………31

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-2- شاخص تنوع و یکنواختی شانون برای هر کدام از گیاهان میزبان و مراحل رشدی آنها……32

2-2-3- شاخص تنوع شانون کل برای هر کدام از گیاهان میزبان……………33

2-2-4- شاخص شباهت تنوع گونه­ای موریسیتا- هورن در بین گیاهان میزبان…….33

2-3- تراکم جمعیت L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه E. aucheri……………….

2-3-1- تعیین تعداد نمونه…………………………….33

2-3-2- مطالعه­ی تراکم جمعیت سرخرطومی L. affinis …………………

2-4- ویژگی­های چرخه زندگی سرخرطومی  L. affinisروی گیاه میزبان E. aucheri…………

2-5- شناسایی پارازیتوییدهای سرخرطومی‌ L. affinis …………………………….

2-6- تجزیه آماری…………………………….39

فصل سوم …………………………….40

3- نتایج…………………………….41

3-1- شناسایی گونه‌های سرخرطومی جنس Larinus از مراتع و مزارع استان کرمان………41

3- 2- کلید شناسایی برای گونه­ های جنس Larinus در منطقه کرمان……………..41

3-3- توصیف مختصر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و پراكنش گونه‌های جمع‌آوری شده……….42

3-4- درصد فراوانی گونه‌های جنس Larinus روی گیاهان میزبان مختلف……….52


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو