« دانلود پایان نامه مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترالپایان نامه موانع بانکداری اسلامی//خصوصیات صکوک »

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:19, توسط مدیر سایت   , 79 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


فصل دوم:کلیات وبررسی منابع
2-1- گیاه شناسی کرچک   ……………………………………………………………5                                            
2- 2-شوری…………………………………………………………….6
2-2-1-اثرات شوری بر رشد گیاه……………………………………………………… 6
2-2-2-سازوكارهای تحمل به شوری………………………………………………………..10
2-2-3-سازگاری كل گیاه به تنش شوری …………………………………………………13
2-2-3-1-تنظیم انتقال Na+ به اندام هوایی ………………………………………………………..13
2-2-3-2- مسیرهای اولیه ورود به ریشه………………………………………………. 14
2-2-4-نقش بیولوژی خاک در تحمل به استرس شوری در گیاهان…………………………………..16
فصل سوم:مواد و روش ها

شاخصSPAD با استفاده کلروفیل متر نوعMinolta: …………………………………………..27
2-اندازه گیری سدیم با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway……………………….27
3-اندازه گیری پتاسیم: از متد شعله سنجی با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر نوع Jeneway اندازه گیری شد……………. 27

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو