« پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:سیستم عاملی برای اینترنت اشیاپایان نامه ارشد : مقایسه کیفیت رابطه، رضایت زناشویی و شادمانی در زنان شاغل و خانه دار »

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:28, توسط مدیر سایت   , 46 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران…………………………. 22
2-10-2. مدل تینیک…………………………… 23
3-10-2. مدل کاپلان وگالی………………………….. 25
4-10-2. مدل کیم و ورچیا………………………… 26
5-10-2. مدل اسکات و همکاران…………………………. 27
11-2. نقد شوندگی سهام…………………………. 27
12-2. ریسک نقدینگی………………………….. 28
13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها………………………… 29
14-2. پیشینه تحقیق………………………….. 29
1-14-2. تحقیقات داخلی………………………….. 29
2-14-2. تحقیقات خارجی………………………….. 34
15-2. خلاصه فصل………………………….. 37
فصل سوم؛ روش تحقیق
1-3. مقدمه…………………………. 39
2-3. روش تحقیق………………………….. 39
3-3. جامعه آماری………………………….. 39برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

>


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو