« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مطالعه موردی جوانان شهر خلخال)دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان »

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

  دوشنبه 15 مهر 1398 15:45, توسط مدیر سایت   , 1723 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 عنوان :
بررسی تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری شرکت های بیمه
 استاد راهنما:
دکتر محمود غلامی کرین
استاد مشاور:
دکتر عسگری
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 چکیده ………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق……………………

1-1- مقدمه ……………………………. 2

1-2- بیان مسأله ……………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………….. 5

1-4- اهداف تحقیق ………………………. 6

1-5- فرضیه های تحقیق …………………… 6

1-6- روش انجام تحقیق …………………… 6

 فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………

2-1- مقدمه ……………………………. 9

2-2- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان …….. 9

2-2-1- تاریخی …………………………. 9

2-2-2- موضوعی …………………………. 9

2-3- قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران …… 14

2-3-1- تاریخی ………………………… 14

2-3-2- موضوعی ………………………… 16

2-4- نتیجه گیری ………………………. 17

2-5- قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق ……….. 18

2-5-1- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه ……. 18

2-6- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی ….. 20

2-7- اهداف خصوصی سازی …………………. 22

2-8- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن 27

2-9- خصوصی سازی صنعت بیمه ……………… 29

2-10- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای 33

2-11- ضرورت نقش نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه 35

2-12- روش های خصوصی سازی و بیان مشکلات عملیاتی صنعت بیمه کشور 36

2-13- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه 38

2-14- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور     42

2-15- قسمت چهارم : مولفه های مستخرجه از ادبیات تحقیق 44

 فصل سوم : مواد و روشها…………………..

3-1- مقدمه …………………………… 53

3-2- روش تحقیق ……………………….. 53

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش …………. 54

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ………… 54

3-5- روش گردآوری اطلاعات ……………….. 54

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات …………….. 55

3-7- روایی و پایایی …………………… 55

3-8- روش تحلیل داده ها ………………… 57

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیلداده ها…………..

4-1- مقدمه …………………………… 58

4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه …. 58

4-3- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه …….. 63

4-4- یافته های استنباطی ……………….. 67

 فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات………….

5-1- جمع بندی ………………………… 72

5-2- خلاصه ……………………………. 73

5-3- نتیجه گیری ………………………. 75

5-4- پیشنهادات ……………………….. 77

منابع و مراجع ………………………… 78

چكیده:

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضای دولتی حاكم بر صنعت بیمه كشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری های  شركت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد كرد. در این تحقیق فرض بر این است كه آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شركتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملكرد شركتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی كردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در كشورهای منتخب پرداختیم. و نیز در تركیب سرمایه گذاری ها پس از خصوصی سازی تلاش در جهت كاهش سرمایه گذاری به صورت موجود نزد بانكها، سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده، عدم علاقه به سرمایه گذاری دولتی، علاقه به سرمایه گذاری‌های خویش فرما، عدم علاقه به خرید اوراق مشاركت دولتی و علاقه به حضور پررنگتر در بورس دیده می شود.

واژگان کلیدی : صنعت بیمه ، خصوصی سازی ، ساختار دارایی ، سرمایه گذاری

1-1- مقدمه

روش خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران از سال 2000 بود ولی خصوصی سازی از طریق فروش دارایی یا انتقال مالکیت از سال 2009 آغاز گردید . یکی از تأثیرات خصوصی سازی ، عرضه خدمات جدید به بازار بیمه می باشد که در صنعت بیمه ، تنوع را بدنبال دارد . در سالیان اخیر ، شرکت های دولتی بیمه در ایران به شکل متمرکز و سنتی تجاری با عرضه خدماتی مثل آتش سوزی ، سلامت و بیمه شخص ثالث عمل می کردند . در حالیکه اخیراً ، بیمه های اعتباری، نفت و انرژی نسبت به سال 2001 و قبل از آن از توجه ویژه ای برخوردار شده است . بعلاوه 17 بیمه مسئولیت جدید ، 4 بیمه عمر ، 6 بیمه بهداشتی و اکثر بیمه های جدید نیز به پوشش های بیمه قبلی افزوده شده است ( بیمه مرکزی ایران ، 2009 : ص 87 ) .

تنوع فعالیت های بیمه را می توان با شاخص متمرکز فعالیت های بیمه تحلیل کرد . می توان ادعا کرد که خصوصی سازی تا حدی بر تنوع خدمات بیمه در طی سالیان متمادی تأثیرگذار بوده است .

-2- بیان مسأله

صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد ، عرضه گسترده بیمه ها به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی– آنگونه که شایسته است – با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت ها ی گسترده در کشور، با موانع بسیاری رو برو می باشد . پیشرفت گسترده علمی و تکنولوژیکی سبز فایل نیز اگرچه به انسان کمک نموده

 

است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید، اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته است که به پوشش های حمایتی نیازمند است .

    موانع و مشکلاتی که هر روزه زندگی انسانها را مورد تهدید خود قرار می دهد بسیار زیادند که باید برای جلوگیری از بروز هرگونه خطرات و خسارات احتمالی راهکارهاو اقداماتی را صورت داد .

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت كامل، افزایش كارآیی، افزایش سرمایه گذاری و به طور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یك دیدگاه كلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و كار بازار است. می توان ادعا نمود كه سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شركت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود كه مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. با این توصیف اگر شركت های بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شكل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شركت ها كاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود.

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانكی مؤسسات بیمه طی سال های 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا كه بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حساب های جاری و یا پس انداز به سیستم بانكی سپرده می شود كه غالباً به آنها سودهای بسیار اندك تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شركت های بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می كند که اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شركت های بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شركتها هستند كه در این حالت، هم سود اندكی پس از كسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند.

ورود شركت بیمه ای خصوصی كه از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوری كه نحوه تخصیص وجوه از طریق شركتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شركتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. این قبیل شركت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یك بازنگری كلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود .

در این پژوهش سعی بر این است كه بهترین تركیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری كه به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی كه یكی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شركت های بیمه باقی می‌ماند.

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به روند خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه بیانگر آن است كه این كشورها همانند كشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی، نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخش های غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می كنند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی كه خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می كند. در بیشتر كشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در كشور ما نیز به عقیدة كارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.

اما در عین حال افزایش رقابت و كارآیی اقتصادی و استفادة بهینه از منابع تولیدی و از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع كشور است.

صنعت بیمه كشور به عنوان یكی از نهادهای مالی كشور جایگاه ویژه ای را در فرایند خصوصی سازی دارا است به طوری كه عملكرد كارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرك سایر بخش های اقتصادی خواهد بود در واقع وجوه اندكی كه توسط بیمه گذاران به شركت های بیمه ای سرریز می شود، مبالغ هنگفتی را تشكیل می‌دهند كه چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند. دولتی بودن مدیریت و مالكیت شركتهای بیمه ای ایران و عوامل غیر انگیزشی سبب شده است كه سهم عمده ای از این وجوه با نرخ سودهای اندك، به سیستم بانكی منتقل می شود. همچنین بدلیل آماده نبودن بسترهای لازم نمی توان مستقیماً اقدام به خصوصی كردن شركتهای بیمه ای دولتی نمود.

در این شرایط عملیاتی كردن ورود شركت های بیمه ای خصوصی و میدان دادن به این شركت و كمك به ایجاد فضای رقابتی سالم بین شركتهای بیمه خصوصی و دولتی بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری های شركتهای بیمه دولتی مؤثر واقع می شود و نقش صنعت بیمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالی هر جامعه را تشكیل می دهند، پر رنگ خواهد نمود .

 1-4- اهداف تحقیق

یافتن یك تركیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شركت های بیمه
ارائه یك نوع مدیریت سرمایه گذاری در شركت های بیمه ای كه خصوصی شده‌اند
 1-5- فرضیه های تحقیق

1) تركیب سبد دارایی شركت های بیمه در گذر از شكل دولتی و خصوصی تغییر می كند.

2) نرخ بازده سرمایه­ گذاری­های شركت­های بیمه در گذر از شكل دولتی به خصوصی افزایش می­یابد.

 1-6- روش انجام تحقیق

روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق آزمون t تك نمونه ای می باشد كه به منظور آزمون یك فرضیه با توجه به میانگین جامعه انجام می شود.

تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذیرفته و كلیة اطلاعات استنباطی از طریق این نرم افزار استخراج گردیده است.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، پرسشنامه ای در قالب 24 سؤال تنظیم شده است كه در سطح مدیران ارشد شركتهای بیمه ای دولتی و

جستجو