« پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشیپایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد »

پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

  یکشنبه 28 مهر 1398 03:17, توسط مدیر سایت   , 435 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل………………………………………… 38
مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 41
مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 45
گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48
مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53
مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57
بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64
مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67
گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72
گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73
مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74
مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92
نتیجه‌گیری: ……………………………………….99
ضمایم……………………………………….. 102
فهرست منابع……………………………………….. 147
الف: منابع فارسی………………………………………… 147
ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152
چکیده:
امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو