« پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکاپایان نامه درباره نوآوری سازمان:-تاثپایان نامه حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین المللیر مدیریت دانش بر نوآوری »

پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

  یکشنبه 28 مهر 1398 03:17, توسط مدیر سایت   , 171 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21
مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24
مبحث ششم: ترتیب اجرا. 26
فصل سوم: تشکیلات. 29
مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29
گفتار اول: وظایف مأمورین. 32
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33
گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا. 34
گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37
مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38
گفتار اول: از حیث اقدام. 38
گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا 38
گفتار سوم: از حیث موضوع. 39
گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا. 39
گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39
گفتار ششم: از حیث آثار. 40
گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40
گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40
مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت 41
گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41
گفتار دوم: از حیث مرجع اجرا. 41
گفتار سوم: از حیث نحوه اجرا. 41
گفتار چهارم: از حیث موضوع. 42
گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42
مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>مبحث پنجم: مرور زمان. 44


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو