« دانلود پایان نامه ارشد:گردآوری وتصحیح آثار و اشعار نقی خان آزاد(دبیرایل کلهر)پایان نامه جایگاه و صلاحیت های سازمان تعاون روستایی ایران »

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:27, توسط مدیر سایت   , 619 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دکتر حسن امیری
 
استاد مشاور
دکتر کیوان کاکابرایی


بهار   1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
چکیده : 1
فصل یکم  2
کلیات پژوهش    2
مقدمه  3
بیان مسئله  5
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  7
اهداف پژوهش    9
هدف اصلی   9
اهداف‫فرعی   9
فرضیه‏های تحقیق  9
تعاریف مفهومی و عملیاتی   9
الف ) تعاریف مفهومی   10
ب) تعاریف عملیاتی   10
فصل دوم  11
ادبیات و پیشینه تحقیق  11
رضایت مندی ازدواج   12
رضایت زناشویی   13
عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی   15
ارتباط موثر در رضایت زناشویی   16
تعارض در رابطه زناشویی   18
اختلاف و دلزدگی در رابطه زناشویی   18
رضایت از رابطه جنسی   20
رضایت از زندگی و رابطه زناشویی   20
تمایلات جنسی انسان  22
صمیمیت جنسی   23
صمیمیت در ازدواج   24
صمیمیت واقعی   27
صمیمیت و خود افشاسازی   28
مشکلات صمیمیت در مردان  29
مشکلات صمیمیت در زنان  30
تعاریف مختلف از رضایت شغلی   32
نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی   33
شاخص های رضایت شغلی   35
اهمیت رضایت شغلی   35
تلفیق زندگی کاری و خانوادگی   37
رابطه شخصیت متناسب با موفقیت شغلی   37
عوامل مؤثر در رضایت شغلی   38
غنی‌سازی شغلی   40
مفهوم سلامت روان  42
تاریخچه سلامت روان  43
جنبه های مختلف سلامت روان  45
مولفه های مثبت در سلامت روانی  49
سلامت روان از دیدگاه روان شناسان  49
ویژگیهای سلامت روان از دیدگاه سالیوان (1953) 56
مدل های سلامت روان  64
الگوی سلامت روانی کامل  65
نشانه‌ها: 70
دلایل مشكلات مربوط به سلامت روان  74
ب) پیشینه پژوهشی  78

 
 

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی وسلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت صورت پذیرفت .
بدین منظور از بین پرسنل شاغل در بانک ملت تعداد 132 نفر(100نفر مردو32نفر زن)به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ومورد ارزیابی قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ-28وپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ وپرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ بود.
روش تحقیق مورد استفاده در این پزوهش ار نوع توصیفی _همبستگی بود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین یافته های دیگر بیانگر آن است که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و نیز نتایج موید این بود که بین سلامت

 

عمومی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه می گیریم سلامت عمومی رضایت زناشویی ورضایت شغلی در هم تاثیر گذارند وبرای داشتن رضایت زناشویی مولفه های سلامت ورضایت شغلی نیز باید در شرایط مساعدی باشند
طوری که اختلال روانی شانس برقراری روابط رضایت بخش را برای فرد کاهش میدهد.
بنابراین می توان گفت که شناخت هرچه بیشتررابطه كار و خانواده وسلامت روان می تواند به بالا بردن سطح رضایت شغلی و زناشویی كمك كند و از مشخصات یک سازمان سالم آن
است که سلامت جسمی و روانی کارکنان به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد نظر است هدایت و رهبری منابع انسانی و بكارگیری به موقع توانایی ها و استعدادهای افراد شاغل در نیل به اهداف سازمانی برای مدیران هر مجموعه از مسایل مهم مدیریتی به حساب می آید.
 
کلمات کلیدی:رضایت شغلی،رضایت زناشویی،سلامت روان
 

فصل یکم
کلیات پژوهش

مقدمه
سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سلامت و بهزیستی معرفی کرده است(کمپبل[1]،2008). پژوهش های مختلف نیز به این امر اشاره کرده اند که ازدواج موفق موجب می شود افراد شادتر، با نشاط تر وسالم تر زندگی کنند(دانلی[2]، 2010). از این رو مطالعه رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن( از جمله روابط جنسی) به جهت تاثیری که بر بهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است(افخمی عقدا، یزدانیان پوده، کمالی زارچ، رستگار، فلاحتی، دهقان و حکیمیان، 1392). به عبارتی وضعیت سلامت روان زوجین روی سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر گذار است. نتایج مطالعات مبین این نکته است که افراد متاهلی که زندگی شان پایدار است و از زندگی زناشویی خود رضایت کافی دارند، کمتر دچار بیماری افسردگی و مشکلات روان شناختی می شوند(ویت[3]،2011؛ دمو[4]، 2009).


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو