« گرایش مدیریت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری هادانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی درباره میکرو ارگانیسم ها »

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/الزامات سیستم HSE

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/الزامات سیستم HSE

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:19, توسط مدیر سایت   , 421 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/الزامات سیستم HSE
الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست  

1- رهبری و تعهد ‌

این بخش، تعهد در سطوح مختلف سازمان را از بالا به پایین و فرهنگ مورد نیاز در شرکت برای رسیدن به موفقیت سیستم را بیان می‌کند.

مدیریت ارشد شرکت بایستی رهبری و تعهدی آشکار و قوی را در سازمان ایجاد کند و اطمینان حاصل نماید که این تعهد، به منابع مورد نیاز برای توسعه، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت HSE و دستیابی به خط‏مشی و اهداف استراتژیک آن تبدیل می‏شود. مدیریت بایستی اطمینان حاصل کند که الزامات خط‌مشی HSE به طور کامل مورد پذیرش واقع شده و بایستی از اقدامات موضعی صورت گرفته که در جهت حفظ بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست انجام می‌گیرد،‌ حمایت نماید.

سازمان بایستی یک فرهنگ سازمانی را که از سیستم مدیریت HSE براساس موارد ذیل پشتیبانی می‏کند، ایجاد نموده و از آن حمایت نماید:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اعتقاد به خواسته‌های شرکت برای بهبود عملکرد HSE.
ایجاد انگیزش برای بهبود عملکرد HSE کارکنان.
پذیرش مسئولیت فردی و پاسخگویی برای عملکرد HSE.
مشارکت و درگیری در تمام سطوح برای توسعه سیستم مدیریت HSE.
تعهد به یک سیستم مدیریت HSEاثربخش.
هم کارکنان شرکت و هم پیمانکارانش بایستی درایجاد و نگهداری چنین فرهنگ پویایی، مشارکت داشته باشند.

2- خط‌مشی و اهداف استراتژیک

این بخش مقاصد سازمان، اصول کاری و آرمان حاکم بر شرکت در ارتباط با ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست و هدف از بهبود عملکرد  HSEرا  بیان می‏کند.

مدیریت سازمان بایستی خط‌مشی‌ها و اهداف استراتژیک HSE خود را تعریف و مستند نموده و اطمینان حاصل کند که آنها:

با اهداف و خط‌مشی تعیین شده از سوی شرکت مادر سازگار هستند.
مرتبط با فعالیت‌ها، محصولات و خدمات شرکت و همچنین تأثیرات آنها بر HSE می‏باشند.
با سایر خط‌مشی‌های سازمان سازگار هستند.
دارای اهمیت یکسان نسبت به سایر خط‌مشی‌ها و اهداف سازمان می‏باشند.
در تمامی سطوح سازمانی مستقرشده و نگهداری می‏گردند.
در دسترس عموم می‏باشند.
سازمان را برای رعایت یا فراتر رفتن از تمامی الزامات قانونی و مقررات مرتبط متعهد می‏کند.
در جائی که قوانین و مقررات وجود ندارد، استانداردهایی که خودشان معیار قرار داده‌اند، مورد استفاده قرار می دهند.
سازمان را به کاهش ریسک‌ها و خطرات ایمنی، بهداشت و‌ محیط‏زیست فعالیت‌ها، محصولات یا خدماتش به پایین‌ترین حد ممکن معقول و عملی، متعهد می‌نماید.
برای تعیین اهداف HSE که سازمان را متعهد به تلاش مستمر برای بهبود عملکرد HSE نماید، اقدام می‏نماید.
سازمان بایستی نسبت به ایجاد اهداف استراتژیک HSE و بررسی دوره‏ای آن اقدام نماید. چنین اهدافی، بایستی با خط‏مشی سازمان سازگار بوده و بیانگر فعالیت‌ها، خطرات و تاثیرات مرتبط با HSE، الزامات تجاری و عملیاتی، ‌نقطه‏‏نظرات کارکنان، پیمانکاران،‌ مشتریان و شرکت‌هایی که در فعالیت‌های مشابه درگیر هستند، باشند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جستجو