« پایان نامه بررسی نقش تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک دراهداف سازمان هادانلود پایان نامه ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی »

پایان نامه اختیارات مالکین-صفات مالکیت

پایان نامه اختیارات مالکین-صفات مالکیت

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:11, توسط مدیر سایت   , 121 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مالکان تحمیل می­کند تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله­های گاز را در محل­های مناسب قرار دهد.[6]

3ـ دائمی بودن[7]

هیچ ماده­ای را در قانون مدنی نمی­توان یافت که به این صفت اشاره کرده باشد. این در حالی است که برخی از حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانسته­اند.[8] برای دوام ملکیت سه معنا ذکر شده است:

الف) بدین معنا که تا زمانی که مملوک به شخص دیگری منتقل نشده یا تلف نشده، به صورت دائمی و بدون قطع، در ملکیت مالک باقی می­ماند. پس منظور دائمی نسبت به شیء مملوک است نه نسبت به مالک. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شیء خارجی، به حدی است که جزء در مورد منافع نمی­توان آن دو را از هم جدا

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو