« پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربیپایان نامه ارشد : صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی »

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//تاریخچه ارزیابی عملکرد

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//تاریخچه ارزیابی عملکرد

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:51, توسط مدیر سایت   , 85 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


2- شناسایی افرادی که باید انتقال یابند،یا جابجا شوند.

3- تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه داد.

4- شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان.

5- شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء و بکارگیری در پست های مناسب را می توانند دارا باشند.
6- شناخت قابلیت های کارکنان براساس مقررات و قوانین حکومتی و جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد مورد نظر در قوانین.

7- شناخت ویژگی های رفتاری و بلوغ افراد جهت تنظیم ارتباط بهینه.(سیدجوادین،514،1381)

2-2 – 4– مراحل ارزیابی عملکرد:

مراحل ارزیابی عملکرد فرآیند 5 مرحله ای به شرح زیر می باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو