« اندیشه‏ های تاثیرگذار بر پیاده ‏راهها/،پایان نامه گسترش پیاده ‏راه هادانلود پایان نامه ارشد : مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری »

مدیریت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

مدیریت دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

  دوشنبه 15 مهر 1398 22:20, توسط مدیر سایت   , 224 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


ویژگی شــــــــــرح
سطح مفهومی سطح شناختی دانش، عمل گرایی، هدف گذاری سیستماتیک، ایده آلی
کاربرد و محتوی دانش در مورد موضوعات معین (مشتریان، عرضه کنندگان، بازارها) و زمینه مسئله ، جائیکه دانش می تواند استفاده شود.
درجه انتزاع طیفی از انتزاعی تا واقعی
درجه قابلیت کاربرد چگونه دانش به طور گسترده می تواند در سطح (محلی، جهانی) بکار برده شود
درجه قطعیت سطح اعتماد در اعتبار دانش
درجه جزئیات حدود عمق و گسترش
درجه اهمیت دانش برای ایجاد ارزش در رابطه با اطمینان از شایستگی سازمان
درجه قابلیت سنجش مسئولیت دانش برای سنجش
درجه کارایی تخصص و خبرگی که در دانش وجود دارد
درجه برگشت دانش، متا دانش، متا متا دانش و ….
وضعیت دانش پیشرفت وضعیت های دانش: داده، اطلاعات، دانش، بینش، فهم، قضاوت
محل مکانی که دانش در آنجا قرار دارد(بر اساس منابع دانشی، موقعیت فیزیکی)
سطح مدیریت سطح مدیریتی که در آن دانش بکار می رود(عملیاتی، کنترل و استراتژیک)
وجه طیفی از ضمنی به صریح
قابلیت برنامه پذیر حدی که در آن دانش قابل انتقال است و به آسانی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد
ک

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

یفیت اعتبار و سودمندی دانش
منبع منبع دانش
موضوع دانش یک حوزه کاربردی، خود حوزه یا دیگر حوزه ها
زمان/ طول عمر جنبه های موقت دانش
نوع توصیفی، رویه ای، و دلایلی که به ترتیب با “چه “، “چگونه”و “چرایی” جنبه های دانش سروکار دارد.
کاربرد استفاده برای استفاده عملی، فکری، سرگرمی، معنوی، حرفه ای یا غیر حرفه ای
قابلیت تغییر حدی که درآن دانش استعداد تغییر را دارد

جستجو