« پایان نامه ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلفدانلود پایان نامه ارشد: اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با بهره گرفتن از چارچوب COBIT »

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

  دوشنبه 15 مهر 1398 14:20, توسط مدیر سایت   , 62 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

6) «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند» (وَلیَتَّقِ اللَه رَبَّهُ و لال یَبخَس مِنهُ شَیئاً).

7) هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست 0بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املاأ کردن ندارد، باید ولی او املاء کند» (فَأِن کانَ الَّذی عَلَیهِ الحقُّ سَفیهاً أو ضَعِیفاً أو لا یَستَطیعُ 

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو