« دیه اقلیت ها،پایان نامه درمورد اقلیت های دینیدانلود پایان نامه: ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA) »

سیستم اندازه گیری عملکرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

سیستم اندازه گیری عملکرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:21, توسط مدیر سایت   , 420 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

سیستم اندازه گیری عملکرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری
سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE[1]:

هدف چارچوب AMBITE توسعه ی روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند.این چارچوب ابزاری را فراهم می آورد تا برنامه ی کسب و کار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه ای از شاخص های عملکرد ترجمه شوند.شاخص های عملکرد مستقیما با استراتژی در ارتباط بوده و فرآیند گرا هستند.چارچوب AMBITE  برای یک شرکت تولیدی در شکل ۲-۲-۱ نشان داده شده است.

 

هرکدام از پنج فرآیند اصلی کسب و کار ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۱در داخل پنج شاخص اصلی عملکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می شوند.این عمل برای شرایط تولیدی ساخت تا انبار، [1] (MTS) مونتاژ تا

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سفارش، [2] (ATO) ساخت تا سفارش، [3] (MTO) و مهندسی تا سفارش[4] (ETO) انجام می شود (رحیمی; ۱۳۸۵).

ب) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI :

رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند.این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می کند.در این رویکرد شش مرحله وجود دارد.این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با استفاده از تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزم های کنترل و جریان داده ها را در بر می گیرد.شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می کنند.( برای مثال کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آنها را توسط سه فعالیت اصلی تکمیل می کنند که عبارتند از:

مدیریت فعالیت
برنامه ریزی فعالیت
مدیریت منابع به کار رفته در فعالیت
سپس این فعالیت ها در سه سطح مورد بازنگری قرار می گیرند.سطوح استراتژیک و تاکتیکی و عملیاتی از این جمله اند.با این تحلیل، مراکز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شوند.سپس برای هر مرکز اصلی، اطلاعات و جریان های تصمیم گیری به صورت جداگانه شناسایی و ترسیم می شود.پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراکز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراکز اصلی تصمیم جریان می‎یابد.پس از آن متغیر های تصمیم مشخص می شود، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شوند.شاخصهای عملکرد با استفاده از اهداف و متغیرهای تصمیم طراحی می شوند.مشخصات شاخص عملکرد پیش از پیاده سازی در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شود.پیاده سازی در سیستم توسط سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شود.سه گروه یاد شده به بررسی صحت کار می پردازند و گروه تحلیل گران نتایج پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد را تحلیل کرده و گزارش می دهند (عفتی داریانی و دیگران; 1386).

[1] Make To stock

[2] Assemble To Order

[3] Make To Order

[4] Engineer To Order


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو