« فایل پایان نامه : مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰و۱۹۳۱ و قانون نمونه آنیسترالدانلود پایان نامه ارشد: خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل تک گزیده راش شرقی »

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی بانک رفاه کارگران

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:32, توسط مدیر سایت   , 345 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق
 
در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق سوالات زیر مطرح می گردند:

آیا میان اجزای سرمایه های معنوی،ارتباط معنادار ومثبتی وجود دارد ؟
آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
آیا بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
2.آیا  اجزای سرمایه های فکری موجب بهبودعملکرد سازمانی  میشود؟

آیا سرمایه مشتری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود ؟
آیا سرمایه ساختاری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود؟
آیا سرمایه انسانی موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود؟تشریح و بیان موضوع
در یک تعریف ساده، سرمایه فکری،عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یک شرکت(Seetharaman et al.,2009). در تعریف دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه فرآیندهاو داراییهایی نام برده می شود که معمولا در تراز نامه منعکس نمی شوند (Bontis et al.,2000). متاسفانه هیچ تعریف جهانشمولی از سرمایه های فکری وجود ندارد.خود این سرمایه های فکری هم دارای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

یکسری اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می باشد (Bontis et al.,2000).
سرمایه انسانی:شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل شایستگها و طرزفکرهای کارکنان است.
سرمایه ساختاری:شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ها ،چارتهای سازمانی و فرآیندها و استراتژیها و … .است که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.
سرمایه مشتری:عبارتست از دانش گرفته شده در کانالهای بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان است (Bontis et al.,2000).
طبقه بندیهای مختلفی از سرمایه های فکری ارایه شده است.(Seetharaman et al.,2002andPetty et al.,2000 and Chen et al.,2004).
بطور کلی باید گفت که مهمترین جز اصلی و اساسی سرمایه فکری،سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی است (Chen et al., 2004).
متاسفانه سازمانها به این سرمایه های فکری توجهی ندارند و از نقش آنها در تحقق اهداف خود،غافل هستند زیرا این سرمایه های فکری را نمی شناسند و قادر به انداره گیری آنها نیستند.
تحقیق حاضر در پی آن است که ببیند:
1- آیا سرمایه های فکری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود یا نه؟


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو