« دانلود پایان نامه ارشد:بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوهپایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران »

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:30, توسط مدیر سایت   , 44 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

تعیین انواع ………………………………………………………………………………………………………. . 14
ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………….. .14
مقاومت…………………………………………………………………………………………………………… .15
عوامل موثر در بیماریزایی…………………………………………………………………………………….. . 15
گیرنده های پروتئینی………………………………………………………………………………………….. .16
آنزیم های خارج سلولی……………………………………………………………………………………….. .16
گوآکولاز………………………………………………………………………………………………………… 17
فاکتور کلامپینگ………………………………………………………………………………………………. 17
علت پلی مورفیسم کوآگولاز………………………………………………………………………………… .18
لیپازها…………………………………………………………………………………………………………….. .18
هیالورونیداز……………………………………………………………………………………………………… .18
استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ………………………………………………………………………………… 19
نوکلئاز

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مقاوم به حرارت………………………………………………………………………………………. .19
توکسین های سیتولیتیک……………………………………………………………………………………… .19
توکسین آلفا (همولیزین-آلفا )……………………………………………………………………………… .19
توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)………………………………………………………………………………….. .19
توکسین دلتا……………………………………………………………………………………………………… .19
توکسین گاما…………………………………………………………………………………………………….. .20
لکوسیدین………………………………………………………………………………………………………… .20


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو