« دانلود پایان نامه:تجمع زیستی فلزات سنگین(نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی و رسوبات مرجان های سخت غالب در جنوب جزیره قشم – خلیج فارسدانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما »

دانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

دانلود پایان نامه:نقش امام سجاد(ع) در مبارزه با انحرافات فکری عصر خود استاد راهنما

  سه شنبه 16 مهر 1398 00:40, توسط مدیر سایت   , 391 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فهرست مطالب
مقدمه. 1

تعریف مسأله. 2

پیشینه‌ی تحقیق.. 2

ضرورت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

سؤالات تحقیق.. 4

سؤال اصلی.. 4

سؤالات فرعی.. 4

فرضیه ها 5

روش انجام تحقیق.. 5

ساختار تحقیق.. 5

فصل اول: کلیات… 8

گفتار اول: معنا شناسی.. 9

الف) واژه انحراف.. 9

1)                    معنای لغوی.. 9

ب) انواع انحراف.. 10

گفتار دوم: آشنایی با امام سجادj و زمان ایشان. 11

1) القاب، کنیهها، تاریخ و مکان ولادت حضرت.. 11

2) فضائل و مناقب امام سجادj.. 12

الف – خصوصیات اخلاقی امام سجادj.. 12

1)عبادت و بندگی.. 13

2) دستگیری از مستمندان و رسیدگی و محبت به محرومان. 15

3) بزرگواری، بردباری، گذشت… 16

4) شجاعت… 16

ب– مقام علمی امام سجادj.. 17

3) اوضاع و احوال عصر امام سجادj.. 19

گفتار سوم: وظایف و مسؤلیت‌های کلی امامان شیعهc. 23

الف) تبلیغ و تفسیر دین.. 23

ب ) حفظ شریعت.. 24

ج) کوشش برای تشکیل حکومت اسلامی.. 25

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل دوم: انحرافات اعتقادی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 28

گفتار اول: غلو. 30

غلو چیست؟. 30
غلو در قرآن. 30
الف) سوره مبارکه نساء آیه 171. 30

ب) سوره مبارکه مائده آیه 77. 31

غلو در روایات.. 32
غلو در علم فرقه شناسی اسلامی.. 33
فرقه‌های غلات در زمان امام سجادj.. 34
الف) علل پدید آمدن غلات منتسب به شیعه. 34

ب) بعضی از عقاید غالیان. 35

کیسانیه. 36
مختاریه. 37
هاشمیه. 38
ایستادگی امام سجادj در برابر غالیان. 38
گفتار دوم: جبرگرایی.. 40

تاریخچه جبرگرایی.. 40
مبارزه امام سجادj با جبرگرایی.. 41
مبارزه امام سجادj با عالمان وابسته به حکومت.. 43
برخورد حضرت با زهری.. 44

گفتار سوم: تشبیه و تجسیم(مشبهه) 46

عقیده به تشبیه. 46
2- نقش امام سجادj در مقابله با مشبهه. 47

گفتار چهارم: تفکر مرجئه. 50

معرفی مرجئه. 50
تاریخ و پیدایش مرجئه. 50
خطای مرجئه. 51
نقش امام سجادj در مقابله با اندیشه مرجئه. 52
گفتارپنجم: تصوف و عرفان‌های کاذب.. 54

1-تعریف تصوف.. 54

2.تاریخ پیدایش صوفیگری.. 54

نقش امام سجادj در مقابله با متصوفه و زاهد نمایان. 55
فصل سوم: انحرافات فرهنگی اخلاقی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 58

گفتار اول: فاصله گرفتن جامعه از اهل بیتb. 59

1.معرفی و تثبیت مسئله ی امامت در جامعه. 60

الف) از طریق قرآن. 60

ب) از طریق سخنان پندگونه برای مردم. 62

ج) از طریق دعا 62

دعای امام سجادj درروز عرفه. 62
2.تأکید بر تعبیر «صلوات» به صورت کامل در دعاهای امام سجادj.. 63

د) از طریق کرامات و خبر دادن از امور غیبی.. 64

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا؛ 65
گفتار دوم: گسترش فساد و بی بند و باری‌های اخلاقی در جامعه؛ 67

پند و ارشاد امت.. 69
کادرسازی و نیرو سازی.. 71
عبادت و مناجات‌های امام سجادj.. 74
گفتار سوم: گسترش و رواج جهل و نادانی در بین مردم. 77

فصل چهارم: انحرافات سیاسی اجتماعی و نقش مبارزاتی حضرت سجادj علیه آن. 80

گفتار اول: زمامداران عصر امام سجادj و مقابله حضرت با آنها 81


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو