« دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه­ ابعاد سلامت عمومی دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی با گروه همسال در یک رشته منتخب نظریتضمینات رعایت بی طرفی:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی »

دانلود پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

دانلود پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

  دوشنبه 15 مهر 1398 23:41, توسط مدیر سایت   , 136 کلمات  
موضوعات: بدون موضوعصفحه عنوان
10 جدول شماره (1-1): دما و فشار بحرانی برای بعضی از حلال های فوق بحرانی……………….. …………
19 جدول شماره (1-2): نمونه­هایی از مواد منفجره تولید شده بوسیله فرایند GAS ……………. …………

20 جدول شماره (1-3): نمونه­هایی از مواد معدنی، آلی و دارویی تولید شده بوسیله فرآیندهای فوق بحرانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
58 جدول شماره (5-1): فاکتورها و سطوح ورودی به نرم افزار تاگوچی……………………………………….. …….
59 جدول شماره (5-2): فاکتورها و سطوح تعیین شده بوسیله نرم افزار تاگوچی…………………. …………
60 جدول شماره (5-3) : فاکتورها و سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی………………………… ………….
60 جدول شماره (5-4) : اثر اصلی هر یک از پارامترها…………………………………………………………….. ………….
61 جدول شماره (5-5) : برهم کنش دوتایی پارامترها……………………………………………………………… ………….
62 جدول شماره (5-6) : فاکتور غلظت (Mg/ML) در سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

…………..
64 جدول شماره (5-7) : فاکتور فشار (Bar) در سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی…….. …………..
65 جدول شماره (5-8) : فاکتور دما (C°) در سطوح حاصله بوسیله نرم افزار تاگوچی……….. …………..

66 جدول شماره (5-9) : فاکتور دبی دی اکسید­کربن (Mg/Min) در سطوح حاصله بوسیله نرم افزار ناگوچی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو